Kô Hàng-khien (Q18143)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
華裔法國劇作家和小說家 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Kô Hàng-khien
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Gao Xingjian
  Chinese novelist and playwright (1940- )
  • Xingjian Gao
  • Hành Kiện Cao
  • Hsing-chien Kao

  陳述

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  Gao Xingjian (2012, cropped).jpg
  1,580 × 2,234;​3.18 MB
  時間點 繁體中文
  Kiú-ngie̍t 2012
  媒體說明 繁體中文
  Gao Xingjian a la Galerie Simoncini de [[Ciutat de Luxemburg|Luxemburg]] (加泰蘭文)
  Gao Xingjian.jpg
  234 × 253;​46 KB
  1 參考文獻
  性別 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  國籍 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  高行健 (中文)
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 8 2015
  出生日期 繁體中文
  4 1 1940
  6 參考文獻
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Gao Xingjian
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Gao Xingjian
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Gao Xingjian
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Le Delarge 英文
  主體名為 繁體中文
  Xing-Jian GAO
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Gao Xingjian
  出生地 繁體中文
  贛縣區 繁體中文
  0 參考文獻
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  通曉語言 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  書寫語言 繁體中文
  0 參考文獻
  籍貫 繁體中文
  泰州市 繁體中文
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  作家 繁體中文
  0 參考文獻
  畫家 繁體中文
  0 參考文獻
  譯者 繁體中文
  1 參考文獻
  小說家 繁體中文
  0 參考文獻
  劇作家 繁體中文
  0 參考文獻
  文學評論家 繁體中文
  0 參考文獻
  電影導演 繁體中文
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  Category:法國導演 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 6 2019
  編劇 繁體中文
  0 參考文獻
  就讀學校 繁體中文
  北京外國語大學 繁體中文
  0 參考文獻
  南京市金陵中學 繁體中文
  0 參考文獻
  黨籍 繁體中文
  所獲獎項 繁體中文
  諾貝爾文學獎 繁體中文
  時間點 繁體中文
  2000
  獎金 繁體中文
  9,000,000 Sui-tiên krona
  獲獎理由 繁體中文
  for an œuvre of universal validity, bitter insights and linguistic ingenuity, which has opened new paths for the Chinese novel and drama (英文)
  för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk romankonst och dramatik (瑞典文)
  0 參考文獻
  榮譽軍團司令 繁體中文
  時間點 繁體中文
  6 4 2022
  2 參考文獻
  時間點 繁體中文
  4 10 2001
  館藏處 繁體中文
  波士頓美術館 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  20 2 2021
  推斷依據 繁體中文
  Hermitage 英文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  13 12 2020
  存檔在 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Xingjian, Gao
  1 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Gao Xingjian
  0 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  Category:高行健作品 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻

  識別碼

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  25 9 2022
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  CANTIC ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  德國傳記識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Gao, Xingjian
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  ULAN編碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  6 3 2023
  棄用原因 繁體中文
  棄用標識符值 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 8 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  16 10 2012
  檢索日期 繁體中文
  7 12 2020
  1 參考文獻
  伊洛卡諾語維基百科 簡體中文 (已轉換拼寫)
  棄用原因 繁體中文
  棄用標識符值 繁體中文
  1 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Gao, Xingjian
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  IdRef識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Artsy藝術家編號 繁體中文
  0 參考文獻
  Benezit ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  有線-衛星公共事務網絡人物編號 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  CiNii CRID 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 2 2022
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Gao Xingjian
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Europeana實體 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  12 12 2019
  Evene ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  Goodreads作者編號 繁體中文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  ГАО СИНЦЗЯНЬ
  棄用原因 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  13 8 2020
  0 參考文獻
  Index Theologicus識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  Kallías ID 英文
  0 參考文獻
  KANTO ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  節目檔案個人ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  客體表述為 繁體中文
  Gao Xingjian
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  MutualArt藝術家ID 繁體中文
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NNDB 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Prabook ID 英文
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  0 參考文獻
  法國廣播電台人物標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SHARE目錄作者ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  21 11 2019
  0 參考文獻
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  高行健
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá