ब्रायन जोसेफसन (Q181363)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Welsh Nobel Laureate in Physicsअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
ब्रायन जोसेफसन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Brian David Josephson
  Welsh Nobel Laureate in Physics
  • Brian Josephson

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Brian Josephson, March 2004.jpg
  १,२८४ × १,६९६;१.११ MB
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  नागरिकताहिन्दी
  Brian David Josephson (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  Brianअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ४ जनवरी 1940
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  university teacherअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fellow of the Royal Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1973
  together withअंग्रेज़ी
  Ivar Giaeverअंग्रेज़ी
  prize moneyअंग्रेज़ी
  २,५५,००० स्वीडिश क्रोना
  Elliott Cresson Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  ० उल्लेखः
  Holweck Prizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1973
  ० उल्लेखः
  Hughes Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  ० उल्लेखः
  Faraday Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1982
  ० उल्लेखः
  Fritz London Memorial Prizesअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1970
  ० उल्लेखः
  Trinity Collegeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  doctoral advisorअंग्रेज़ी
  Brian Pippardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brian Josephson
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Erdős numberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Jewish Encyclopedia ID (Russian)अंग्रेज़ी
  11422
  १ उल्लेखः
  exact matchअंग्रेज़ी

  Identifiers

  Mathematics Genealogy Project IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fellow of the Royal Society IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ORCID iDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel prize IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Scopus Author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q181363&oldid=776405745" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः