સાંચીનો સ્તુપ (Q181123)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Monument in Indiaઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સાંચીનો સ્તુપ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Sanchi Stupa
  Monument in India
  • Sanchi

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  diameterઅંગ્રેજી
  ૩૬.૬ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  Buddhistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
  Buddhist Monuments at Sanchi (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Lolઅંગ્રેજી
  (ii)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (iv)અંગ્રેજી
  (vi)અંગ્રેજી

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  DMOZ IDઅંગ્રેજી
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો