Ciŭ Ŏng-lài (Q17410)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
首任中華人民共和國國務院總理 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ciŭ Ŏng-lài
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Zhou Enlai
  1st Premier of the People's Republic of China (1898-1976)
  • Chou En-lai
  • Enlai Zhou
  • Premier Zhou

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  6 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  kok-che̍k 閩南語
  始於 繁體中文
  1949
  終於 繁體中文
  8 1 1976
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  5 3 1898格里曆
  終於 繁體中文
  1912
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  1949
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語人名 繁體中文
  周恩來 (中文)
  1 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  表字 繁體中文
  翔宇
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  5 3 1898格里曆
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Zhou Enlai
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Tschou En-Lai
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ču En-laj (Zhou Enlai)
  chhut-sì-tē 閩南語
  Hoâi-an-khu 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  8 1 1976
  8 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  32
  頁碼 繁體中文
  763
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Zhou Enlai
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Tschou En-Lai
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Zhou Enlai
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Zhou Enlai
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Ču En-laj (Zhou Enlai)
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  命名為 繁體中文
  Chou En-lai
  kòe-sin-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 12 2014
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  此聲明主題 繁體中文
  周恩來之死 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  膀胱癌 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  周恩壽 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  鄧穎超 繁體中文
  始於 繁體中文
  1925
  終於 繁體中文
  8 1 1976
  結束原因 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  16
  頁碼 繁體中文
  587
  chhin-chhek 閩南語
  孫維世 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  籍貫 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  部長 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2015
  外交部長 繁體中文
  始於 繁體中文
  1 10 1949
  終於 繁體中文
  11 2 1958
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  擔任職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  27 9 1954
  終於 繁體中文
  8 1 1976
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  28 9 1956
  終於 繁體中文
  1 8 1966
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  25 12 1954
  終於 繁體中文
  8 1 1976
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1 10 1949
  終於 繁體中文
  11 2 1958
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  Tân Gī 閩南語
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  28 9 1956
  終於 繁體中文
  8 1 1976
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  15 9 1954
  終於 繁體中文
  8 1 1976
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  國民參政會參政員 中文 (已轉換拼寫)
  議會任期 繁體中文
  第四屆國民參政會 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  明治大學 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  南開大學 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  10 7 2019
  推斷依據 繁體中文
  Category:南開大學校友 中文 (已轉換拼寫)
  所屬政黨 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1923
  終於 繁體中文
  1927
  1 chăng-kō̤
  種族 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  信仰 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  簽名 繁體中文
  Zhou Enlai Signature.svg
  192 × 114; 3 KB
  1 chăng-kō̤
  軍銜 繁體中文
  將軍 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  軍事衝突 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  一等紅星獎章 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  中國人民解放軍軍事家 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  2
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  周恩来
  0 chăng-kō̤
  Zhou Enlai
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Zhou Enlai
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:周恩來 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 7 2015
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CANTIC ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  LAC ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  CiNii 閩南語
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 12 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  26 9 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  BNB人物ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  中國名人錄編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  CONOR.SR ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2016
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLI編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品數量 繁體中文
  440
  命名為 繁體中文
  Zhou, Enlai
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  TMDb人物編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  The Movie Database 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 5 2021
  生命寶藏ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  命名為 繁體中文
  Zhou Enlai
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  Zhou Enlai
  出版日期 繁體中文
  2011
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  CHOU EN-LAI
  作者名稱字符 繁體中文
  Giuliano Bertuccioli
  出版日期 繁體中文
  1948
   繁體中文
  II Appendice
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  CHOU EN-LAI
  作者名稱字符 繁體中文
  Lionello Lanciotti
  出版日期 繁體中文
  1978
   繁體中文
  IV Appendice
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  知乎話題標識符 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  恩来 Enlai, En-lai, Onrai 周 aka Zhou, Chou, Shū, Shu, Shuu, Syû, Syuu (5 Mar 1898 - certain 8 Jan 1976)
  檢索日期 繁體中文
  5 8 2021
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi