કનુ દેસાઈ (Q17168880)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય કલાકાર અને કલા નિર્દેશક
 • કનુભાઇ દેસાઇ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કનુ દેસાઈ
ભારતીય કલાકાર અને કલા નિર્દેશક
 • કનુભાઇ દેસાઇ
અંગ્રેજી
Kanu Desai
Indian artist

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૨ માર્ચ 1907Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૯ ડિસેમ્બર 1980
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો