Dâing Siēu-bìng (Q16977)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中國政治人物,中國共產黨第二代中央領導集體核心繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Dâing Siēu-bìng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Deng Xiaoping
  Chinese politician, Paramount leader of China
  • Teng Hsiao-p'ing

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  Sèng-pia̍t閩南語
  3 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  4 11 2018
  匯入自繁體中文
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  母語人名繁體中文
  邓小平 (中文)
  0 chăng-kō̤
  姓氏繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì閩南語
  22 8 1904格里曆
  4 chăng-kō̤
  繁體中文
  41
  頁碼繁體中文
  974
  載於繁體中文
  大英百科全書在線版中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē閩南語
  廣安州中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  kòe-sin閩南語
  19 2 1997
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  20 2 1997
  1 chăng-kō̤
  繁體中文
  41
  頁碼繁體中文
  974
  kòe-sin-tē閩南語
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  死亡方式繁體中文
  自然死亡繁體中文
  主條目繁體中文
  鄧小平之死中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  死因繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶繁體中文
  張錫媛繁體中文
  始於繁體中文
  1928
  終於繁體中文
  1929
  0 chăng-kō̤
  金維映繁體中文
  始於繁體中文
  1931
  終於繁體中文
  1939
  0 chăng-kō̤
  卓琳繁體中文
  始於繁體中文
  1939
  終於繁體中文
  1997
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî閩南語
  鄧朴方繁體中文
  0 chăng-kō̤
  鄧楠繁體中文
  0 chăng-kō̤
  鄧榕繁體中文
  1 chăng-kō̤
  繁體中文
  41
  頁碼繁體中文
  946
  鄧質方Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  BnF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  chit-gia̍p閩南語
  2 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  25 6 2015
  新聞工作者繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  毛澤東傳Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  繁體中文
  Prologue
  頁碼繁體中文
  10
  外交官繁體中文
  0 chăng-kō̤
  職務繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  取代對象繁體中文
  Lîm Piu閩南語
  後繼者繁體中文
  Bān Lí閩南語
  0 chăng-kō̤
  文化運動繁體中文
  現代化繁體中文
  0 chăng-kō̤
  重大事件繁體中文
  鄧小平南巡繁體中文
  0 chăng-kō̤
  就讀學校繁體中文
  0 chăng-kō̤
  莫斯科東方大學中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  所屬政黨繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  信仰繁體中文
  Bû-sîn-lūn閩南語
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  醫療狀況繁體中文
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫繁體中文
  邓小平
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類繁體中文
  Deng Xiaoping
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  話題主分類繁體中文
  Category:鄧小平中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  VIAF編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  BnF編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  CALIS繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  NDL權威編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  匯入自繁體中文
  Freebase標識繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  出版日期繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  NKCR AUT編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NTA編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  ISNI繁體中文
  0 chăng-kō̤
  SUDOC權威編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  PTBNP識別碼Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  FAST編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Quora主題代碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品數量簡體中文 (已轉換拼寫)
  未知數值
  0 chăng-kō̤
  BIBSYS ID繁體中文
  1 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  28 10 2017
  NUKAT索引碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  28 10 2017
  CANTIC識別碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  28 10 2017
  0 chăng-kō̤
  LNB編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  22 1 2018
  CONOR ID英文
  0 chăng-kō̤
  巴塞隆納大學權威編號Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Open Library編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  澳大利亞國家圖書館人員標識符簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  圖書館資訊系統Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  出版日期繁體中文
  2 10 2012
  檢索日期繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi