Gŏng Dĕk-mìng (Q16597)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中國共產黨中央委員會總書記繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Gŏng Dĕk-mìng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Jiang Zemin
  General Secretary of the Communist Party of China
  • Jiang Ze Min
  • Jiangzemin

  Mièu-sŭk

  圖片繁體中文
  1 chăng-kō̤
  日期繁體中文
  6 6 2002
  kok-che̍k閩南語
  始於繁體中文
  1926
  終於繁體中文
  1949
  0 chăng-kō̤
  母語人名繁體中文
  江泽民 (中文)
  1 chăng-kō̤
  姓氏繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì閩南語
  17 8 1926格里曆
  4 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Jiang Zemin
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  命名為繁體中文
  Jiang Zemin
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  命名為繁體中文
  Jiang Zemin
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē閩南語
  Kang-to͘-khu閩南語
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē閩南語
  江世俊繁體中文
  0 chăng-kō̤
  繼父母繁體中文
  江上青繁體中文
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹繁體中文
  江澤慧繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶繁體中文
  王冶坪繁體中文
  始於繁體中文
  1949
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî閩南語
  江綿恆繁體中文
  0 chăng-kō̤
  江綿康繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  籍貫繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p閩南語
  0 chăng-kō̤
  電氣工程師中文 (已轉換拼寫)
  擔任職務繁體中文
  始於繁體中文
  24 6 1989
  終於繁體中文
  15 11 2002
  1 chăng-kō̤
  繁體中文
  40
  頁碼繁體中文
  934–935
  始於繁體中文
  27 3 1993
  終於繁體中文
  15 3 2003
  取代對象繁體中文
  楊尚昆繁體中文
  1 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  19 3 1990
  終於繁體中文
  8 3 2005
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  9 11 1989
  終於繁體中文
  19 9 2004
  1 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  2 11 1987
  終於繁體中文
  15 11 2002
  0 chăng-kō̤
  上海市市長繁體中文
  始於繁體中文
  1985
  終於繁體中文
  1993
  0 chăng-kō̤
  始於繁體中文
  1987
  終於繁體中文
  1989
  取代對象繁體中文
  芮杏文繁體中文
  0 chăng-kō̤
  所獲獎項繁體中文
  金鷹勳章中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  土耳其共和國國家勳章中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  日期繁體中文
  3 4 2001
  1 chăng-kō̤
  普希金獎章中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  就讀學校繁體中文
  1 chăng-kō̤
  出版者繁體中文
  南華早報繁體中文
  出版日期繁體中文
  22 10 2012
  檢索日期繁體中文
  20 8 2014
  標題繁體中文
  Jiang Zemin returns to spotlight with a salutory couplet to former school (英文)
  中央大學繁體中文
  0 chăng-kō̤
  交通大學繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期繁體中文
  10 7 2019
  推斷自繁體中文
  Category:南京大學校友中文 (已轉換拼寫)
  所屬政黨繁體中文
  1 chăng-kō̤
  種族繁體中文
  信仰繁體中文
  共享資源圖庫繁體中文
  江泽民
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類繁體中文
  Jiang Zemin
  0 chăng-kō̤
  話題主分類繁體中文
  Category:江澤民中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  永久重複項繁體中文
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  VIAF編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  NDL權威編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  SUDOC權威編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Freebase標識繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  出版日期繁體中文
  28 10 2013
  IMDb編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NNDB繁體中文
  0 chăng-kō̤
  CALIS繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  FAST編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  維基樹個人標識符中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於繁體中文
  Quora中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NTA編號繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期繁體中文
  8 4 2018
  VIAF編碼繁體中文
  中共政治菁英資料庫編號中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  ISNI繁體中文
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID英文
  0 chăng-kō̤
  BnF編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  9 8 2018
  NKCR AUT編碼繁體中文
  1 chăng-kō̤
  VIAF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  29 11 2018
  LNB編碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLI編號繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NUKAT索引碼繁體中文
  0 chăng-kō̤
  RERO編號簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  BIBSYS ID繁體中文
  0 chăng-kō̤
  CiNii閩南語
  0 chăng-kō̤
  韓國國立中央圖書館標識符Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi