Gŏng Dĕk-mìng (Q16597)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中國共產黨中央委員會總書記 國家主席 中央軍委主席 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Gŏng Dĕk-mìng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Jiang Zemin
  General Secretary of the Chinese Communist Party from 1989 to 2002
  • Jiang Ze Min
  • Jiangzemin
  • Zemin Jiang
  • General Secretary Jiang Zemin

  Mièu-sŭk

  1 chăng-kō̤
  tô͘ 閩南語
  Jiang Zemin 2002.jpg
  451 × 622; 166 KB
  0 chăng-kō̤
  Jiang Zemin2.png
  200 × 236; 101 KB
  媒體說明 繁體中文
  Jiang Zemin (加泰蘭文)
  1 chăng-kō̤
  影片 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  2 chăng-kō̤
  kok-che̍k 閩南語
  始於 繁體中文
  17 8 1926格里曆
  終於 繁體中文
  1949
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1949
  終於 繁體中文
  30 11 2022
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  江泽民 (中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Jiāng Zémín
  1 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  澤民 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  17 8 1926格里曆
  5 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē 閩南語
  kòe-sin 閩南語
  30 11 2022
  詳細時間 繁體中文
  12:13 英文
  時區 繁體中文
  UTC+08:00 閩南語
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  告全党全军全国各族人民书 (簡體中文)
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  載於 繁體中文
  新華網 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  30 11 2022
  檢索日期 繁體中文
  30 11 2022
  kòe-sin-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  告全党全军全国各族人民书 (簡體中文)
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  載於 繁體中文
  新華網 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  30 11 2022
  檢索日期 繁體中文
  30 11 2022
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  新華網 繁體中文
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  標題 繁體中文
  告全党全军全国各族人民书 (簡體中文)
  出版日期 繁體中文
  30 11 2022
  檢索日期 繁體中文
  30 11 2022
  死因 繁體中文
  白血病 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  新華網 繁體中文
  標題 繁體中文
  告全党全军全国各族人民书 (簡體中文)
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  引文 繁體中文
  患白血病合并多脏器功能衰竭,抢救无效 (簡體中文)
  出版日期 繁體中文
  30 11 2022
  檢索日期 繁體中文
  30 11 2022
  器官衰竭 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  新華網 繁體中文
  標題 繁體中文
  告全党全军全国各族人民书 (簡體中文)
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  引文 繁體中文
  患白血病合并多脏器功能衰竭,抢救无效 (簡體中文)
  出版日期 繁體中文
  30 11 2022
  檢索日期 繁體中文
  30 11 2022
  埋葬或火化日期 繁體中文
  5 12 2022
  位置 繁體中文
  八寶山革命公墓 繁體中文
  適用部分 繁體中文
  Hóe-chòng 閩南語
  0 chăng-kō̤
  11 12 2022
  位置 繁體中文
  長江口 中文 (已轉換拼寫)
  適用部分 繁體中文
  Hái-chòng 閩南語
  0 chăng-kō̤
  墓地 繁體中文
  長江口 中文 (已轉換拼寫)
  埋葬或火化日期 繁體中文
  11 12 2022
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  江世俊 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  王者蘭 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Geni.com 中文 (已轉換拼寫)
  繼父母 繁體中文
  江上青 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  繼父 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  江澤慧 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  王冶坪 繁體中文
  始於 繁體中文
  1951
  終於 繁體中文
  30 11 2022
  結束原因 繁體中文
  本人死亡 繁體中文
  kiáⁿ-jî 閩南語
  江綿恆 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  江綿康 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  江上青 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養父 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  江上青 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  籍貫 繁體中文
  Cheng-tek-koān 閩南語
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  中共政治菁英資料庫 中文 (已轉換拼寫)
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  18 5 2022
  電氣工程師 繁體中文
  工作領域 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 1 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 1 2023
  僱主 繁體中文
  始於 繁體中文
  24 3 1989
  職務 繁體中文
  教授 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  上海益民食品一廠 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1947
  終於 繁體中文
  Chék-nguŏk 1952
  職務 繁體中文
  Kang-têng-su 閩南語
  0 chăng-kō̤
  上海制皂廠 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  Chék-nguŏk 1952
  終於 繁體中文
  1953
  0 chăng-kō̤
  中國聯合工程有限公司 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1953
  終於 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 1954
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 1954
  終於 繁體中文
  1962
  0 chăng-kō̤
  上海電器科學研究所 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1962
  終於 繁體中文
  1965
  0 chăng-kō̤
  武漢熱工機械研究所 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1965
  終於 繁體中文
  1967
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1970
  終於 繁體中文
  1980
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1980
  終於 繁體中文
  1982
  0 chăng-kō̤
  中華人民共和國電子工業部 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1982
  終於 繁體中文
  1985
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Chék-nguŏk 1985
  終於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1988
  職務 繁體中文
  上海市市長 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中國共產黨上海市委員會 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  Lĕ̤k-nguŏk 1985
  終於 繁體中文
  Chék-nguŏk 1989
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  24 6 1989
  終於 繁體中文
  15 11 2002
  職務 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  24 6 1989
  終於 繁體中文
  15 11 2002
  後繼者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  40
  頁碼 繁體中文
  934–935
  始於 繁體中文
  27 3 1993
  終於 繁體中文
  15 3 2003
  取代對象 繁體中文
  楊尚昆 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  19 3 1990
  終於 繁體中文
  8 3 2005
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  9 11 1989
  終於 繁體中文
  19 9 2004
  後繼者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  2 11 1987
  終於 繁體中文
  15 11 2002
  0 chăng-kō̤
  上海市市長 繁體中文
  始於 繁體中文
  20 6 1985
  終於 繁體中文
  25 4 1988
  取代對象 繁體中文
  汪道涵 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1987
  終於 繁體中文
  1989
  取代對象 繁體中文
  芮杏文 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  議會任期 繁體中文
  第六屆全國人民代表大會 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  第七屆全國人民代表大會 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  第九屆全國人民代表大會 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  23 6 1989
  終於 繁體中文
  15 11 2002
  1 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  江蘇省揚州中學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1937
  終於 繁體中文
  1943
  1 chăng-kō̤
  出版者 繁體中文
  南華早報 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  22 10 2012
  檢索日期 繁體中文
  20 8 2014
  標題 繁體中文
  Jiang Zemin returns to spotlight with a salutory couplet to former school (英文)
  國立中央大學 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1943
  終於 繁體中文
  1945
  0 chăng-kō̤
  交通大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1946
  終於 繁體中文
  1947
  0 chăng-kō̤
  揚州市東關小學 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1933
  終於 繁體中文
  1937
  0 chăng-kō̤
  主修 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  師從 繁體中文
  朱物華 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  顧毓琇 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  居住地 繁體中文
  江都縣 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  17 8 1926格里曆
  終於 繁體中文
  1943
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1943
  終於 繁體中文
  1945
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1946
  終於 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 1954
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 1954
  終於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1955
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1962
  終於 繁體中文
  1965
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1965
  終於 繁體中文
  1970
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1970
  終於 繁體中文
  1976
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1976
  終於 繁體中文
  1977
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1977
  終於 繁體中文
  Lĕ̤k-nguŏk 1985
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Lĕ̤k-nguŏk 1985
  終於 繁體中文
  30 5 1989
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Tiong-lâm-hái 閩南語
  始於 繁體中文
  30 5 1989
  終於 繁體中文
  2003
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  始於 繁體中文
  2003
  終於 繁體中文
  30 11 2022
  結束原因 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  始於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1955
  終於 繁體中文
  1956
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1956
  終於 繁體中文
  1962
  0 chăng-kō̤
  黨籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1946
  終於 繁體中文
  30 11 2022
  結束原因 繁體中文
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  種族 繁體中文
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  信仰 繁體中文
  無數值
  0 chăng-kō̤
  簽名 繁體中文
  日期 繁體中文
  2 5 1999
  0 chăng-kō̤
  參與 繁體中文
  清毒運動 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  主要作品 繁體中文
  江澤民文選 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  科學在中國:意義與承諾 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  能源發展趨勢及主要節能措施 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  對中國能源問題的思考 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  重大事件 繁體中文
  江澤民怒斥香港記者 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  主體角色 繁體中文
  受訪者 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  江澤民之死 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  金鷹勳章 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  土耳其共和國國家勳章 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  日期 繁體中文
  3 4 2001
  1 chăng-kō̤
  普希金獎章 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  希臘救世主勳章 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  25 3 2021
  日期 繁體中文
  15 4 2000
  1 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  江泽民
  0 chăng-kō̤
  Jiang Zemin
  共享資源分類 繁體中文
  Jiang Zemin
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:江澤民 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  0 chăng-kō̤
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 8 2018
  LAC ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 6 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CiNii 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 3 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 11 2018
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 4 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  中國名人錄編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  Goodreads角色編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  IMDb識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Kinopoisk個人編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  客體表述為 繁體中文
  Jiang Zemin
  0 chăng-kō̤
  微軟學術編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Namuwiki識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Jiang Zemin (江泽民) MBTI Personality Type: ESTP (英文)
  檢索日期 繁體中文
  1 7 2022
  主體名為 繁體中文
  Jiang, Zemin
  作品數量 繁體中文
  未知數值
  0 chăng-kō̤
  Prabook ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Scopus 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  7 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Scopus 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  7 7 2020
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  TMDb人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  生命寶藏ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  17 3 2022
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin
  出版日期 繁體中文
  2010
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  17 3 2022
  主體名為 繁體中文
  JIANG ZEMIN
  作者姓名字串 繁體中文
  Martina Teodoli
  出版日期 繁體中文
  2000
   繁體中文
  VI Appendice
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  意大利百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  17 3 2022
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Jiang Zemin (1920s - )
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi