Chiúⁿ Kài-se̍k (Q16574)

Ùi Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中華民國政治人物及軍事家繁體中文
siu-kái
Gí-giân Chhiam-tiâu Soat-bêng ia̍h kiò
Bân-lâm-gú
Chiúⁿ Kài-se̍k
Iáu-boē tēng-gī biâu-su̍t
  英文
  Chiang Kai-shek
  Chinese politician and military leader
  • Jiang Jieshi
  • Jiang Zhongzheng

  Biâu-su̍t

  2 chham-khó
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  圖片繁體中文
  Jiang Jieshi2.jpg
  682 × 947; 223 KB
  0 chham-khó
  4 chham-khó
  姓氏繁體中文
  0 chham-khó
  31 10 1887格里曆
  4 chham-khó
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  GND編號繁體中文
  檢索日期繁體中文
  14 10 2015
  載於繁體中文
  大英百科全書在線版中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  溪口鎮繁體中文
  0 chham-khó
  5 4 1975
  6 chham-khó
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  GND編號繁體中文
  檢索日期繁體中文
  14 10 2015
  載於繁體中文
  大英百科全書在線版中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  社交網絡及存檔內容中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  命名為繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  載於繁體中文
  Find A Grave中文 (已轉換拼寫)
  命名為繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期繁體中文
  9 10 2017
  2 chham-khó
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  30 12 2014
  死亡方式繁體中文
  自然死亡繁體中文
  0 chham-khó
  死因繁體中文
  1 chham-khó
  匯入自繁體中文
  墓地繁體中文
  慈湖陵寢中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  蔣肇聰繁體中文
  0 chham-khó
  王采玉Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  兄弟姊妹繁體中文
  蔣介卿中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  配偶繁體中文
  毛福梅繁體中文
  始於繁體中文
  1901
  終於繁體中文
  1921
  0 chham-khó
  姚冶誠Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  始於繁體中文
  1911
  終於繁體中文
  1921
  0 chham-khó
  陳潔如繁體中文
  始於繁體中文
  1921
  終於繁體中文
  1927
  0 chham-khó
  始於繁體中文
  1927
  終於繁體中文
  1975
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  繁體中文
  31
  頁碼繁體中文
  751
  蔣緯國繁體中文
  親屬關係繁體中文
  養子中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  家族繁體中文
  1 chham-khó
  載於繁體中文
  data.bnf.fr繁體中文
  BnF編碼繁體中文
  檢索日期繁體中文
  10 10 2015
  籍貫繁體中文
  0 chham-khó
  2 chham-khó
  載於繁體中文
  整合規範文檔繁體中文
  檢索日期繁體中文
  24 6 2015
  0 chham-khó
  職務繁體中文
  中華民國總統繁體中文
  始於繁體中文
  20 5 1948
  終於繁體中文
  21 1 1949
  取代對象繁體中文
  無數值
  結束原因繁體中文
  辭職繁體中文
  0 chham-khó
  始於繁體中文
  10 10 1928格里曆
  終於繁體中文
  15 12 1931
  取代對象繁體中文
  譚延闓繁體中文
  後繼者繁體中文
  0 chham-khó
  始於繁體中文
  1 6 1943
  終於繁體中文
  20 5 1948
  取代對象繁體中文
  後繼者繁體中文
  無數值
  0 chham-khó
  始於繁體中文
  24 11 1930
  終於繁體中文
  15 12 1931
  取代對象繁體中文
  宋子文繁體中文
  後繼者繁體中文
  陳銘樞繁體中文
  0 chham-khó
  始於繁體中文
  16 12 1935
  終於繁體中文
  1 1 1938
  後繼者繁體中文
  孔祥熙中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  始於繁體中文
  11 12 1939
  終於繁體中文
  4 6 1945
  取代對象繁體中文
  孔祥熙中文 (已轉換拼寫)
  後繼者繁體中文
  宋子文繁體中文
  0 chham-khó
  國民政府軍事委員會中文 (已轉換拼寫)
  始於繁體中文
  15 12 1931
  終於繁體中文
  31 5 1946
  取代對象繁體中文
  無數值
  後繼者繁體中文
  無數值
  1 chham-khó
  始於繁體中文
  1 3 1947
  終於繁體中文
  18 4 1947
  取代對象繁體中文
  宋子文繁體中文
  後繼者繁體中文
  張群繁體中文
  0 chham-khó
  中華民國總統繁體中文
  始於繁體中文
  1 3 1950
  終於繁體中文
  5 4 1975
  後繼者繁體中文
  結束原因繁體中文
  0 chham-khó
  中華民國國民大會代表中文 (已轉換拼寫)
  議會任期繁體中文
  第一屆國民大會中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  制憲國民大會代表中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  獎項繁體中文
  白獅勳章中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  標題繁體中文
  Decreto 710/1965, de 23 de febrero, por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a su Excelencia el Mariscal Chang-Kai-Chek, Presidente de la República de China (西班牙文)
  刊載於繁體中文
  西班牙國務院官方公報中文 (已轉換拼寫)
  期號繁體中文
  81
  出版日期繁體中文
  5 4 1965
  頁碼繁體中文
  5072
  就讀學校繁體中文
  1 chham-khó
  信仰繁體中文
  1 chham-khó
  匯入自繁體中文
  簽名繁體中文
  0 chham-khó
  軍銜繁體中文
  大元帥繁體中文
  1 chham-khó
  紋章圖像繁體中文
  媒體說明繁體中文
  герб Чан Кайши как кавалера шведского ордена Серафимов (俄文)
  共享資源圖庫繁體中文
  蔣中正
  0 chham-khó
  共享資源分類繁體中文
  Chiang Kai-shek
  0 chham-khó
  話題主模板繁體中文
  Template:蔣中正中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  話題主分類繁體中文
  Category:蔣中正中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  記載於繁體中文
  繁體中文
  8
  頁碼繁體中文
  667
  1 chham-khó
  匯入自繁體中文
  永久重複項繁體中文
  蔣介石Min Dong Chinese
  0 chham-khó

  識別碼

  1 chham-khó
  VIAF編碼繁體中文
  2 chham-khó
  GND編號繁體中文
  1 chham-khó
  NDL權威編碼繁體中文
  0 chham-khó
  SUDOC權威編碼繁體中文
  1 chham-khó
  BnF編碼繁體中文
  1 chham-khó
  Freebase標識繁體中文
  1 chham-khó
  載於繁體中文
  出版日期繁體中文
  28 10 2013
  ISNI繁體中文
  0 chham-khó
  PTBNP識別碼Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  NTA編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  BNE編碼繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  NKCR AUT編碼繁體中文
  0 chham-khó
  NLI編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  BAV編號Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  NNDB中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  FAST編號繁體中文
  0 chham-khó
  維基樹個人標識符中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  NLR(羅馬尼亞)標識符簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  NUKAT索引碼繁體中文
  0 chham-khó
  SNAC方舟編碼繁體中文
  0 chham-khó
  Quora主題代碼繁體中文
  1 chham-khó
  載於繁體中文
  Quora中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  作品數量簡體中文 (已轉換拼寫)
  389
  1 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  澳大利亞國家圖書館人員標識符簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  Open Library編號繁體中文
  0 chham-khó
  巴塞隆納大學權威編號Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  CONOR ID英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  GTAA ID英文
  0 chham-khó
  威爾士國家圖書館ID簡體中文 (已轉換拼寫)
  1 chham-khó
  載於繁體中文
  圖書館資訊系統Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  出版日期繁體中文
  25 9 2012
  檢索日期繁體中文
  24 8 2018
  英國國家檔案館ID簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
   
  siu-kái
  siu-kái
   siu-kái
   siu-kái
   siu-kái
   siu-kái
    siu-kái
     siu-kái
      siu-kái