Chiông Kie-sa̍k (Q16574)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
第1屆-第5屆中華民國總統 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Chiông Kie-sa̍k
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Chiang Kai-shek
  Chinese politician and military leader (1887-1975)
  • Jiang Jieshi
  • Jiang Zhongzheng
  • Chiang Chieh-shish
  • Chiang Chung-cheng
  • Chiang Chi-chi'ing

  陳述

  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  圖片 繁體中文
  Jiang Jieshi2.jpg
  682 × 947;223 KB
  0 參考文獻
  性別 繁體中文
  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  國籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  1949
  0 參考文獻
  始於 繁體中文
  1949
  終於 繁體中文
  5 Si-ngie̍t 1975
  結束原因 繁體中文
  0 參考文獻
  始於 繁體中文
  31 Sṳ̍p-ngie̍t 1887格里曆
  終於 繁體中文
  1912
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  蔣中正 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Jiǎng Zhōngzhèng
  0 參考文獻
  蒋介石 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Jiǎng Jièshí
  0 參考文獻
  蔣志清 (繁體中文)
  0 參考文獻
  蔣周泰 (繁體中文)
  0 參考文獻
  出生姓名 繁體中文
  瑞元 (繁體中文)
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  31 Sṳ̍p-ngie̍t 1887格里曆
  9 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  命名為 繁體中文
  Kai-shek Chiang
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Čang Kaj-šek (Chiang Kai-shek)
  出生地 繁體中文
  溪口鎮 繁體中文
  0 參考文獻
  死亡日期 繁體中文
  5 Si-ngie̍t 1975
  11 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  載於 繁體中文
  大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  國家百科全書 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  命名為 繁體中文
  Kai-shek Chiang
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Čang Kaj-šek (Chiang Kai-shek)
  死亡地 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 2014
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  0 參考文獻
  死因 繁體中文
  肝癌 繁體中文
  1 參考文獻
  楚瓦什語維基百科 中文 (已轉換拼寫)
  墓地 繁體中文
  慈湖陵寢 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  父親 繁體中文
  蔣肇聰 繁體中文
  0 參考文獻
  母親 繁體中文
  王采玉 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  蔣介卿 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  蔣瑞蓮 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  蔣瑞青 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  毛福梅 繁體中文
  始於 繁體中文
  1901
  終於 繁體中文
  1927
  結束原因 繁體中文
  離婚 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 2019
  姚冶誠 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1911
  終於 繁體中文
  1927
  結束原因 繁體中文
  離婚 繁體中文
  1 參考文獻
  中文維基百科 繁體中文
  陳潔如 繁體中文
  始於 繁體中文
  1921
  終於 繁體中文
  1927
  結束原因 繁體中文
  離婚 繁體中文
  0 參考文獻
  宋美齡 繁體中文
  始於 繁體中文
  1927
  終於 繁體中文
  5 Si-ngie̍t 1975
  結束原因 繁體中文
  0 參考文獻
  子女 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
   繁體中文
  31
  頁碼 繁體中文
  751
  蔣緯國 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子 繁體中文
  0 參考文獻
  親屬 繁體中文
  蔣緯國 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子 繁體中文
  0 參考文獻
  家族 繁體中文
  蔣中正家族 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 2015
  0 參考文獻
  書寫語言 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  籍貫 繁體中文
  宜興市 繁體中文
  0 參考文獻
  許昌市 繁體中文
  陳述環境 繁體中文
  假說 繁體中文
  此聲明主題 繁體中文
  蔣介石原籍許昌說 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  政治人物 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 Liuk-ngie̍t 2015
  0 參考文獻
  擔任職務 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  始於 繁體中文
  20 Ńg-ngie̍t 1948
  終於 繁體中文
  21 Yit-ngie̍t 1949
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  李宗仁 繁體中文
  結束原因 繁體中文
  辭職 繁體中文
  0 參考文獻
  始於 繁體中文
  10 Sṳ̍p-ngie̍t 1928格里曆
  終於 繁體中文
  15 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 1931
  取代對象 繁體中文
  譚延闓 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  林森 繁體中文
  0 參考文獻
  始於 繁體中文
  1 Liuk-ngie̍t 1943
  終於 繁體中文
  20 Ńg-ngie̍t 1948
  取代對象 繁體中文
  林森 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  無數值
  0 參考文獻
  行政院院長 繁體中文
  始於 繁體中文
  24 Sṳ̍p-yit-ngie̍t 1930
  終於 繁體中文
  15 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 1931
  取代對象 繁體中文
  宋子文 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  陳銘樞 繁體中文
  0 參考文獻
  行政院院長 繁體中文
  始於 繁體中文
  16 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 1935
  終於 繁體中文
  1 Yit-ngie̍t 1938
  取代對象 繁體中文
  汪精衞 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  孔祥熙 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  行政院院長 繁體中文
  始於 繁體中文
  11 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 1939
  終於 繁體中文
  4 Liuk-ngie̍t 1945
  取代對象 繁體中文
  孔祥熙 中文 (已轉換拼寫)
  後繼者 繁體中文
  宋子文 繁體中文
  0 參考文獻
  委員長 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  15 Sṳ̍p-ngi-ngie̍t 1931
  終於 繁體中文
  31 Ńg-ngie̍t 1946
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  無數值
  屬於 繁體中文
  國民政府軍事委員會 中文 (已轉換拼寫)
  行政院院長 繁體中文
  始於 繁體中文
  1 Sâm-ngie̍t 1947
  終於 繁體中文
  18 Si-ngie̍t 1947
  取代對象 繁體中文
  宋子文 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  張群 繁體中文
  0 參考文獻
  第一屆中華民國國民大會代表 中文 (已轉換拼寫)
  議會任期 繁體中文
  第一屆國民大會 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1947
  終於 繁體中文
  5 Si-ngie̍t 1975
  結束原因 繁體中文
  當選選舉 繁體中文
  0 參考文獻
  制憲國民大會代表 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1936
  終於 繁體中文
  1946
  0 參考文獻
  暱稱 繁體中文
  老蔣 (繁體中文)
  0 參考文獻
  就讀學校 繁體中文
  所屬政黨 繁體中文
  競選 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  競逐之職位 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  競選搭檔 繁體中文
  陳誠 繁體中文
  得票數 繁體中文
  1,481
  此時年紀 繁體中文
  72
  0 參考文獻
  競逐之職位 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  競選搭檔 繁體中文
  嚴家淦 繁體中文
  得票數 繁體中文
  1,405
  此時年紀 繁體中文
  78
  0 參考文獻
  競逐之職位 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  競選搭檔 繁體中文
  嚴家淦 繁體中文
  得票數 繁體中文
  1,308
  此時年紀 繁體中文
  84
  0 參考文獻
  此時年紀 繁體中文
  60
  競逐之職位 繁體中文
  第一屆中華民國國民大會代表 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  種族 繁體中文
  中國人 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  簽名 繁體中文
  0 參考文獻
  軍銜 繁體中文
  大元帥 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  軍事衝突 繁體中文
  所獲獎項 繁體中文
  白獅勳章 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  日期 繁體中文
  1965
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Decreto 710/1965, de 23 de febrero, por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a su Excelencia el Mariscal Chang-Kai-Chek, Presidente de la República de China (西班牙文)
  刊載處 繁體中文
  西班牙國務院官方公報 中文 (已轉換拼寫)
  期號 繁體中文
  81
  出版日期 繁體中文
  5 Si-ngie̍t 1965
  頁碼 繁體中文
  5072
  皇家六翼天使勳章 中文 (已轉換拼寫)
  菲律賓功勳獎章 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  12 Sâm-ngie̍t 2021
  紋章圖像 繁體中文
  媒體說明 繁體中文
  герб Чан Кайши как кавалера шведского ордена Серафимов (俄文)
  相關列表 繁體中文
  0 參考文獻
  記載於 繁體中文
   繁體中文
  8
  頁碼 繁體中文
  667
  1 參考文獻
  永久重複項 繁體中文
  0 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  蔣中正
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  0 參考文獻
  話題主模板 繁體中文
  Template:蔣中正 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  Category:蔣中正 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻

  識別碼

  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 Chhit-ngie̍t 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  Jiang, Jieshi
  0 參考文獻
  命名為 繁體中文
  Ťiang-Ťie-Š’
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 Chhit-ngie̍t 2020
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  25 Kiú-ngie̍t 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 Pat-ngie̍t 2018
  0 參考文獻
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  BabelNet編號 繁體中文
  0 參考文獻
  BHCL ID 英文
  1 參考文獻
  CCAB ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 Sṳ̍p-ngie̍t 2013
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  GTAA ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Larousse ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NLI編號 繁體中文
  0 參考文獻
  威爾士國家圖書館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NLP序號 繁體中文
  0 參考文獻
  NNDB 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  作品數量 繁體中文
  389
  命名為 繁體中文
  Jiang, Jieshi
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  23 Sṳ̍p-ngie̍t 2017
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  英國國家檔案館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  BAV編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  知乎話題標識符 繁體中文
  0 參考文獻
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
   phiên-siá
   phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá