Ciōng Gái-sĭk (Q16574)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
第1屆-第5屆中華民國總統 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ciōng Gái-sĭk
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Chiang Kai-shek
  Chinese politician and military leader (1887-1975)
  • Jiang Jieshi
  • Jiang Zhongzheng
  • Chiang Chieh-shish
  • Chiang Chung-cheng
  • Chiang Chi-chi'ing

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  Jiang Jieshi2.jpg
  682 × 947; 223 KB
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  kok-che̍k 閩南語
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  1949
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1949
  終於 繁體中文
  5 4 1975
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  31 10 1887格里曆
  終於 繁體中文
  1912
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語人名 繁體中文
  蔣中正 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Jiǎng Zhōngzhèng
  0 chăng-kō̤
  蒋介石 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Jiǎng Jièshí
  0 chăng-kō̤
  蔣志清 (繁體中文)
  0 chăng-kō̤
  蔣周泰 (繁體中文)
  0 chăng-kō̤
  出生姓名 繁體中文
  瑞元 (繁體中文)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  31 10 1887格里曆
  9 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 10 2015
  載於 繁體中文
  大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  命名為 繁體中文
  Kai-shek Chiang
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Čang Kaj-šek (Chiang Kai-shek)
  chhut-sì-tē 閩南語
  溪口鎮 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  5 4 1975
  11 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 10 2015
  載於 繁體中文
  大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  社交網絡及存檔內容 中文 (已轉換拼寫)
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  命名為 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  命名為 繁體中文
  Kai-shek Chiang
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Čang Kaj-šek (Chiang Kai-shek)
  kòe-sin-tē 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  30 12 2014
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  Koaⁿ-gâm 閩南語
  1 chăng-kō̤
  楚瓦什語維基百科 中文 (已轉換拼寫)
  墓地 繁體中文
  慈湖陵寢 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  蔣肇聰 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  王采玉 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  蔣介卿 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  蔣瑞蓮 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  蔣瑞青 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  毛福梅 繁體中文
  始於 繁體中文
  1901
  終於 繁體中文
  1927
  結束原因 繁體中文
  Lī-iân 閩南語
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  29 11 2019
  姚冶誠 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1911
  終於 繁體中文
  1927
  結束原因 繁體中文
  Lī-iân 閩南語
  1 chăng-kō̤
  陳潔如 繁體中文
  始於 繁體中文
  1921
  終於 繁體中文
  1927
  結束原因 繁體中文
  Lī-iân 閩南語
  0 chăng-kō̤
  Sòng Bí-lêng 閩南語
  始於 繁體中文
  1927
  終於 繁體中文
  5 4 1975
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  31
  頁碼 繁體中文
  751
  蔣緯國 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  蔣緯國 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  家族 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  0 chăng-kō̤
  書寫語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  籍貫 繁體中文
  Gî-heng-chhī 閩南語
  0 chăng-kō̤
  陳述環境 繁體中文
  Ká-soat 閩南語
  此聲明主題 繁體中文
  蔣介石原籍許昌說 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 6 2015
  Kun-jîn 閩南語
  0 chăng-kō̤
  擔任職務 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  始於 繁體中文
  20 5 1948
  終於 繁體中文
  21 1 1949
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  Lí Chong-jîn 閩南語
  結束原因 繁體中文
  辭職 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  10 10 1928格里曆
  終於 繁體中文
  15 12 1931
  取代對象 繁體中文
  譚延闓 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1 6 1943
  終於 繁體中文
  20 5 1948
  取代對象 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  無數值
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  24 11 1930
  終於 繁體中文
  15 12 1931
  取代對象 繁體中文
  宋子文 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  陳銘樞 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  16 12 1935
  終於 繁體中文
  1 1 1938
  後繼者 繁體中文
  孔祥熙 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  11 12 1939
  終於 繁體中文
  4 6 1945
  取代對象 繁體中文
  孔祥熙 中文 (已轉換拼寫)
  後繼者 繁體中文
  宋子文 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  委員長 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  15 12 1931
  終於 繁體中文
  31 5 1946
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  無數值
  屬於 繁體中文
  國民政府軍事委員會 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1 3 1947
  終於 繁體中文
  18 4 1947
  取代對象 繁體中文
  宋子文 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  張群 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  議會任期 繁體中文
  第一屆國民大會 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1947
  終於 繁體中文
  5 4 1975
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  制憲國民大會代表 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1936
  終於 繁體中文
  1946
  0 chăng-kō̤
  暱稱 繁體中文
  老蔣 (繁體中文)
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  競選 繁體中文
  競逐之職位 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  競選搭檔 繁體中文
  Tân Sêng 閩南語
  得票數 繁體中文
  1,481
  此時年紀 繁體中文
  72
  0 chăng-kō̤
  競逐之職位 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  競選搭檔 繁體中文
  Giân Ka-kàm 閩南語
  得票數 繁體中文
  1,405
  此時年紀 繁體中文
  78
  0 chăng-kō̤
  競逐之職位 繁體中文
  中華民國總統 繁體中文
  競選搭檔 繁體中文
  Giân Ka-kàm 閩南語
  得票數 繁體中文
  1,308
  此時年紀 繁體中文
  84
  0 chăng-kō̤
  種族 繁體中文
  中國人 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  信仰 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  循道宗 中文 (已轉換拼寫)
  簽名 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  軍銜 繁體中文
  大元帥 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  白獅勳章 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  日期 繁體中文
  1965
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Decreto 710/1965, de 23 de febrero, por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a su Excelencia el Mariscal Chang-Kai-Chek, Presidente de la República de China (西班牙文)
  刊載處 繁體中文
  西班牙國務院官方公報 中文 (已轉換拼寫)
  期號 繁體中文
  81
  出版日期 繁體中文
  5 4 1965
  頁碼 繁體中文
  5072
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  12 3 2021
  紋章圖像 繁體中文
  媒體說明 繁體中文
  герб Чан Кайши как кавалера шведского ордена Серафимов (俄文)
  相關列表 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  記載於 繁體中文
   繁體中文
  8
  頁碼 繁體中文
  667
  1 chăng-kō̤
  永久重複項 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  蔣中正
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Chiang Kai-shek
  0 chăng-kō̤
  話題主模板 繁體中文
  Template:蔣中正 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:蔣中正 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  2 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 7 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  CiNii 閩南語
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  Jiang, Jieshi
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  Ťiang-Ťie-Š’
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  25 9 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BabelNet編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  BHCL ID 英文
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLI編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  威爾士國家圖書館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLP序號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品數量 繁體中文
  389
  命名為 繁體中文
  Jiang, Jieshi
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  英國國家檔案館ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BAV編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  知乎話題標識符 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi