പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16137716)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Parappukkara Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thrissur district of Kerala, India
 • Parappukkara Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°23'4.74"N, 76°18'37.40"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°25'25.18"N, 76°14'22.52"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°22'8.83"N, 76°16'41.56"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°24'4.39"N, 76°13'39.22"E
32.74 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
22.02 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
20.92 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16137716&oldid=1680290564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്