തളിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16136823)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
തളിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Thalikulam Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thrissur district of Kerala, India
 • Thalikulam Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°25'51.71"N, 76°6'10.94"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°27'50.22"N, 76°5'38.72"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°25'18.48"N, 76°5'2.90"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°27'18.76"N, 76°4'0.73"E
10.89 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
10.56 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
14.68 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16136823&oldid=1911361296" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്