വാണിമല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16136148)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വാണിമല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വാണിമല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വാണിമല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Vanimal Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kozhikode district of Kerala, India
 • Vanimal Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°47'15.79"N, 75°47'42.22"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°48'16.60"N, 75°45'30.78"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°42'4.75"N, 75°40'49.30"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°42'9.65"N, 75°40'46.45"E
36.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
42.49 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
53.35 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16136148&oldid=1911357925" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്