പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16135654)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Poonjar Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kottayam district of Kerala, India
 • Poonjar Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°40'45.95"N, 76°51'20.63"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°41'46.32"N, 76°48'2.16"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°36'56.27"N, 76°49'19.92"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°40'40.84"N, 76°47'19.86"E
30.54 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
24.16 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
38.29 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16135654&oldid=1680288232" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്