എടവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16135168)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • എടവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
എടവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • എടവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Edavanna Grama Panchayat
Gram Panchayat in Malappuram district of Kerala, India
 • Edavanna Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°13'28.60"N, 76°10'43.46"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°15'55.33"N, 76°6'53.68"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°10'45.08"N, 76°8'19.86"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°12'44.78"N, 76°5'51.00"E
49.13 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
49.4 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
36.46 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16135168&oldid=1941479215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്