ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16134381)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Uzhavoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kottayam district of Kerala, India
 • Uzhavoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°46'48.83"N, 76°38'31.63"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°49'32.41"N, 76°34'58.04"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°46'22.04"N, 76°36'34.24"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°47'58.20"N, 76°33'23.04"E
25.09 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
27.9 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
31.9 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16134381&oldid=1911368257" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്