ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16134349)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Chennam Pallippuram Grama Panchayat
Gram Panchayat in Alappuzha district of Kerala, India
 • Chennam Pallippuram Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°43'44.83"N, 76°22'54.01"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°46'17.36"N, 76°22'19.16"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°41'40.99"N, 76°22'34.00"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°45'25.13"N, 76°20'11.51"E
25.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
26.76 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
25.92 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16134349&oldid=1911366986" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്