മംഗല്‍പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16134041)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മംഗല്‍പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മംഗല്‍പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മംഗല്‍പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Mangalpady Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kasaragod district of Kerala, India
 • Mangalpady Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°39'14.18"N, 74°59'4.92"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°42'27.47"N, 74°53'20.69"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°36'17.21"N, 74°55'53.65"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°42'25.02"N, 74°53'15.97"E
36.3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
37.58 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
46.92 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16134041&oldid=1911355655" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്