દીપિકા પદુકોણે (Q159178)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian film actress and modelઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
દીપિકા પદુકોણે
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Deepika Padukone
  Indian film actress and model
  • Thorye

  વિધાનો

  Deepikaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ranveer Singhઅંગ્રેજી
  ૧૪ નવેમ્બર 2018
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  WikiGrokઅંગ્રેજી
  BIG Star Entertainment Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Cocktailઅંગ્રેજી
  Chennai Expressઅંગ્રેજી
  Pikuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CNN-News18 Indian of the Yearઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IIFA Award for Best Actressઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Chennai Expressઅંગ્રેજી
  Pikuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NDTV Indian of the Yearઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Producers Guild Film Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Om Shantiઅંગ્રેજી
  Chennai Expressઅંગ્રેજી
  Finding Fannyઅંગ્રેજી
  Happy New Yearઅંગ્રેજી
  Pikuઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Screen Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Om Shantiઅંગ્રેજી
  Goliyon Ki Rasleela Ram-Leelaઅંગ્રેજી
  Chennai Expressઅંગ્રેજી
  Happy New Yearઅંગ્રેજી
  Pikuઅંગ્રેજી
  Bajirao Mastaniઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Stardust Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Finding Fannyઅંગ્રેજી
  Happy New Yearઅંગ્રેજી
  Pikuઅંગ્રેજી
  Tamashaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Times of India Film Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Cocktailઅંગ્રેજી
  Bajirao Mastaniઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zee Cine Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Chennai Expressઅંગ્રેજી
  Pikuઅંગ્રેજી
  Bajirao Mastaniઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  2006
  ૧ સંદર્ભ
  Deepika-padukone-transperent-signature.png
  ૪૪૫ × ૨૦૭; ૩૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Deepika Padukone filmographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો