નરગીસ (Q159169)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian actressઅંગ્રેજી
 • નરગીસ (અભિનેત્રી)
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નરગીસ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • નરગીસ (અભિનેત્રી)
અંગ્રેજી
Nargis
Indian actress
 • Nargis Dutt
 • Fatima Rashid

વિધાનો

Nargis in Awaara film.jpg
૪૦૦ × ૨૯૮; ૩૪ KB
૦ સંદર્ભ
Nargis (અંગ્રેજી)
૧ સંદર્ભ
Fatima Rashid (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
Fatimaઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૩ મે 1981
૧ સંદર્ભ
pancreatic cancerઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Jaddanbaiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Priya Duttઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sanjay Duttઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
work period (start)અંગ્રેજી
1935
૧ સંદર્ભ
Nargis (actress)
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Google Doodleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો