પ્રિયંકા ચોપરા (Q158957)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય ચલચિત્ર અભિનેત્રી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્રિયંકા ચોપરા
ભારતીય ચલચિત્ર અભિનેત્રી
  અંગ્રેજી
  Priyanka Chopra
  Indian actress and singer

   વિધાનો

   Priyanka-chopra-gesf-2018-7565.jpg
   ૮૫૩ × ૧,૨૮૦; ૮૨૭ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Priyanka Chopra (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Priyankaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Chopraઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૮ જુલાઇ 1982
   ૪ સંદર્ભો
   Discogsઅંગ્રેજી
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Priyanka Chopra
   Nick Jonasઅંગ્રેજી
   ૧ ડિસેમ્બર 2018
   ૦ સંદર્ભ
   Parineeti Chopraઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   cousinઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Meera Chopraઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   cousinઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Joe Jonasઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   husband's brotherઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Kevin Jonasઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   husband's brotherઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Frankie Jonasઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   husband's brotherઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   record labelઅંગ્રેજી
   Island Recordsઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   La Martiniere Lucknowઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   work period (start)અંગ્રેજી
   2002
   ૧ સંદર્ભ
   Signature Priyanka Chopra.png
   ૧૨૦ × ૧૧૧; ૧૨ KB
   ૦ સંદર્ભ
   massઅંગ્રેજી
   ૫૩ kilogram
   ૧ સંદર્ભ
   voiceઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Priyanka Chopra filmographyઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી
   Priyanka Chopra filmographyઅંગ્રેજી
   ૧૬૮ centimetre
   ૧ સંદર્ભ
   Priyanka Chopra
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   number of subscribersઅંગ્રેજી
   ૨,૨૬,૩૧,૬૯૫
   ૨ સંદર્ભો
   ૦ સંદર્ભ
   Discogs artist IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Instagram usernameઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   elFilm person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   EDb person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   elCinema person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   WikiTree person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   BoF person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   TMDb person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો