બિંદુ દેસાઈ ઝવેરી  (Q158266)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય અભિનેત્રી 
 • બિંદુ દેસાઈ ઝવેરી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
બિંદુ દેસાઈ ઝવેરી
ભારતીય અભિનેત્રી
 • બિંદુ દેસાઈ ઝવેરી
અંગ્રેજી
Bindu
Indian actress
 • Bindu Desai Zaveri

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Indra Kumarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Shweta Kumarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Binduઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો