ગણેશ (Q1579)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હિંદુ દેવતા
 • ગણપતિ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ગણેશ
હિંદુ દેવતા
 • ગણપતિ
અંગ્રેજી
Ganesha
Hindu deity
 • Vinayaka
 • Ganesa
 • Ganapati
 • Bal ganpati
 • Alampata
 • Amit
 • Anantachidrupamayam
 • Avaneesh
 • Avighna
 • Bahuleya
 • Bahuliya
 • Balaganapati
 • Bhalchandra
 • Bheema
 • Bhupati
 • Bhuvanpati
 • Binayak
 • Buddhinath
 • Buddhipriya
 • Buddhividhata
 • Chaturbhuj
 • Devadeva
 • Devantakanashakarin
 • Devavrata
 • Devendrashika
 • Dharmik
 • Dhoomravarna
 • Durja
 • Ekaakshara
 • Ekadant
 • Ekadrishta
 • Ekakshara
 • Eshanputra
 • Gadadhara
 • Gajakarna
 • Gajanana
 • Gajanand
 • Gajananeti
 • Gajavakra
 • Gajavaktra
 • Gajdant
 • Gajpati
 • Gajrup
 • Gajvadan
 • Ganadhakshya
 • Ganadhyakshina
 • Ganapathi
 • Gaurinandan
 • Gaurisuta
 • Girijanandan
 • Gunina
 • Haridra
 • Heramb
 • Heramba
 • Kapila
 • Karhik
 • Karthika
 • Kaveesha
 • Kavish
 • Kavisha
 • Kirti
 • Kripalu
 • Krishapingaksha
 • Krithikesh
 • Krti
 • Kshamakaram
 • Kshipra
 • Lambakarna
 • Lambodar
 • Lambodara
 • Mahabala
 • Mahaganapati
 • Mahamati
 • Maheshwaram
 • Mangalamurti
 • Manomay
 • Muktidaya
 • Mundakarama
 • Ganeshwaraya
 • Ganakridaya
 • गणेश

વિધાનો

Ganesha Basohli miniature circa 1730 Dubost p73.jpg
૬૬૩ × ૮૯૯; ૧૯૧ KB
૧ સંદર્ભ
A ganesha sculpure in kandarmadam ganesha temple.JPG
૧,૬૧૪ × ૨,૨૦૦; ૨.૪૧ MB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Ganesha
૦ સંદર્ભ
Category:Ganeshaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Comic Vine IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો