സൺഫ്ലവർസ് (വാൻ ഗോഗ് സീരീസ്) (Q157541)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
series of paintings by Vincent van Goghഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
സൺഫ്ലവർസ് (വാൻ ഗോഗ് സീരീസ്)
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Sunflowers
  series of paintings by Vincent van Gogh

   പ്രസ്താവനകൾ

   painting seriesഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Vincent Willem van Gogh 127.jpg
   3,349 × 4,226; 11.26 എം.ബി.
   Fourth version, exhibited at the [[National Gallery]], London (ഇംഗ്ലീഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Vincent Willem van Gogh 128.jpg
   2,024 × 2,531; 582 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh Vase with Six Sunflowers.jpg
   470 × 690; 85 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh Vase with Fifteen Sunflowers.jpg
   529 × 683; 95 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh Vase with Three Sunflowers.jpg
   535 × 688; 80 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh Twelve Sunflowers.jpg
   550 × 684; 45 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh - Zwei abgeschnittene Sonnenblumen1.jpeg
   2,520 × 2,052; 2.83 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Four Withered Sunflowers.jpg
   750 × 443; 77 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh - Zwei abgeschnittene Sonnenblumen.jpeg
   3,864 × 3,000; 5.6 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Vier uitgebloeide zonnebloemen.jpg
   2,839 × 1,722; 3.8 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Two sunflowers.jpg
   5,748 × 4,086; 3.71 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Vincent van Gogh - Sunflowers - VGM F458.jpg
   3,224 × 4,226; 14.73 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh - Zwei abgeschnittene Sonnenblumen2.jpeg
   3,870 × 2,700; 5.79 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Vincent Van Gogh - Three Sunflowers F453.jpg
   3,865 × 4,780; 13.1 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh Sunflowers Neue Pinakothek 8672.jpg
   1,758 × 2,146; 822 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh - Drei Sonnenblumen in einer Vase.jpeg
   2,526 × 3,156; 4.72 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh - Vierzehn Sonnenblumen in einer Vase2.jpeg
   2,520 × 3,378; 5.06 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Van Gogh - Zwölf Sonnenblumen in einer Vase1.jpeg
   1,914 × 2,448; 2.64 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   native labelഇംഗ്ലീഷ്
   Tournesols (ഫ്രഞ്ച്)
   movementഇംഗ്ലീഷ്
   Post-Impressionismഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Van Gogh Museumഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Sompo Japan Museum of Artഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   floral paintingഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   oil paintഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   canvasഇംഗ്ലീഷ്
   applies to partഇംഗ്ലീഷ്
   painting surfaceഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   bouquetഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   vaseഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Sunflowers (van Gogh)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   Sunflowersഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Sunflowersഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   different fromഇംഗ്ലീഷ്
   Sunflowerഇംഗ്ലീഷ്
   criterion usedഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q157541&oldid=936854115" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്