સઆદત હસન મન્ટો (Q156501)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Pakistani novelist, playwright and writerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સઆદત હસન મન્ટો
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Saadat Hasan Manto
  Pakistani novelist, playwright and writer

   વિધાનો

   ૧ સંદર્ભ
   ૧૧ ફેબ્રુઆરી 1912Gregorian
   ૧૫ ઓગસ્ટ 1947
   ૦ સંદર્ભ
   liver cirrhosisઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Nishan-e-Imtiazઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Aligarh Muslim Universityઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Kashmiri peopleઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   SELIBR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BNE IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NSK IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Babelio author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   MutualArt artist IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ