Hù Gīng-tò̤ (Q15029)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中國共產黨中央委員會總書記 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Hù Gīng-tò̤
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Hu Jintao
  former General Secretary of the Chinese Communist Party (CCP)
  • Hu Jin Tao
  • Hujintao

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Hu Jintao 2004.jpg
  275 × 431; 83 KB
  1 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  母語人名 繁體中文
  胡锦涛 (Chinese (China))
  名字 繁體中文
  錦濤 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  21 12 1942
  3 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  14 10 2015
  載於 繁體中文
  命名為 繁體中文
  Hu Jintao
  chhut-sì-tē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  劉永清 繁體中文
  始於 繁體中文
  1 2 1970
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  胡海峰 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  胡海清 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  籍貫 繁體中文
  Chek-khe-koān 閩南語
  1 chăng-kō̤
  出版者 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 2012
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  存檔日期 繁體中文
  4 3 2016
  標題 繁體中文
  胡锦涛同志简历 (Chinese (China))
  chit-gia̍p 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  Kang-têng-su 閩南語
  1 chăng-kō̤
  出版者 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 2012
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  存檔日期 繁體中文
  4 3 2016
  標題 繁體中文
  胡锦涛同志简历 (Chinese (China))
  擔任職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  15 11 2002
  終於 繁體中文
  15 11 2012
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  15 3 2003
  終於 繁體中文
  14 3 2013
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  19 9 2004
  終於 繁體中文
  15 11 2012
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  19 10 1992
  終於 繁體中文
  15 11 2012
  0 chăng-kō̤
  取代對象 繁體中文
  榮毅仁 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  始於 繁體中文
  15 3 1998
  終於 繁體中文
  15 3 2003
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  19 10 1992
  終於 繁體中文
  15 11 2002
  取代對象 繁體中文
  喬石 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Nê-nguŏk 1993
  終於 繁體中文
  Sĕk-nê-nguŏk 2002
  取代對象 繁體中文
  喬石 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1 12 1984
  取代對象 繁體中文
  王兆國 繁體中文
  終於 繁體中文
  1 11 1985
  後繼者 繁體中文
  宋德福 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Sĕk-nê-nguŏk 1988
  終於 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 1992
  取代對象 繁體中文
  伍精華 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  後繼者 繁體中文
  陳奎元 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  全國政協委員 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  議會任期 繁體中文
  第十一屆全國人民代表大會 中文 (已轉換拼寫)
  第十屆全國人民代表大會 中文 (已轉換拼寫)
  第九屆全國人民代表大會 中文 (已轉換拼寫)
  第八屆全國人民代表大會 中文 (已轉換拼寫)
  第七屆全國人民代表大會 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  全國政協常務委員 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  江蘇省泰州中學 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  居住地 繁體中文
  Tiong-lâm-hái 閩南語
  1 chăng-kō̤
  所屬政黨 繁體中文
  始於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1964
  1 chăng-kō̤
  出版者 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 2012
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  存檔日期 繁體中文
  4 3 2016
  標題 繁體中文
  胡锦涛同志简历 (Chinese (China))
  種族 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  出版者 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  Sĕk-ék-nguŏk 2012
  作品或名稱語言 繁體中文
  簡體中文 繁體中文
  存檔日期 繁體中文
  4 3 2016
  標題 繁體中文
  胡锦涛同志简历 (Chinese (China))
  所獲獎項 繁體中文
  記載於 繁體中文
  Lentapedia 英文
  此聲明主題 繁體中文
  標題 繁體中文
  Ху Цзиньтао (俄文)
  0 chăng-kō̤
  此聲明主題 繁體中文
  標題 繁體中文
  Ху Цзиньтао (俄文)
  0 chăng-kō̤
  永久重複項 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  胡锦涛
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Hu Jintao
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:胡錦濤 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 8 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  2 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  17 12 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  BNB人物ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中國名人錄編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  CONOR.BG ID 英文
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  Hu Jintao
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Evene ID 英文
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLI編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  紐約時報主題ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Olympedia人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  作品數量 繁體中文
  未知數值
  命名為 繁體中文
  Hu, Jintao
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  TMDb人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  命名為 繁體中文
  Hu, Jintao
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi