ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ് (Q14452)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Polynesian island of Chileഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Easter Island
  Polynesian island of Chile
  • RapaNui
  • Rapa Nui

  പ്രസ്താവനകൾ

  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  integral overseas territoryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Moai Rano raraku.jpg
  1,944 × 2,592; 1.68 എം.ബി.
  Moais a Rano Raraku (കറ്റാലാൻ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Rapa Nuiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Easter Island Communeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Insular Chileഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  located on terrain featureഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  27°7'0.01"S, 109°22'0.01"W
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  242 മീറ്റർ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  24±1 കിലോമീറ്റർ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  3.6±0.001 കിലോമീറ്റർ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  164±1 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  locator map imageഇംഗ്ലീഷ്
  Easter Island map-fr.svg
  1,750 × 1,245; 878 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  flag of Easter Islandഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Rapa Nui, Chile.svg
  640 × 400; 13 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
  Maps of Easter Island
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  topic's main templateഇംഗ്ലീഷ്
  Template:Easter Islandഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  inferred fromഇംഗ്ലീഷ്
  Template:Easter Islandഇംഗ്ലീഷ്
  history of topicഇംഗ്ലീഷ്
  history of Easter Islandഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dewey Decimal Classificationഇംഗ്ലീഷ്
  2--9618
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Smithsonian volcano IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Cultureel Woordenboek identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  AAT IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  US National Archives Identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PACTOLS thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNE IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BAV IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SUDOC authorities IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National Library of Israel IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  VOGRIPA IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q14452&oldid=943568363" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്