എന്നെഡി പീഠഭൂമി (Q1343339)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സഹാറയിലെ പീഠഭൂമി
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
എന്നെഡി പീഠഭൂമി
സഹാറയിലെ പീഠഭൂമി
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Ennedi Plateau
  mountain range
  • Ennedi

  പ്രസ്താവനകൾ

  heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
  official nameഇംഗ്ലീഷ്
  Ennedi Massif: Natural and Cultural Landscape (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ennedi Plateau
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (iii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (vii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (ix)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  TGN IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  GNS Unique Feature IDഇംഗ്ലീഷ്
  -1094273
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1343339&oldid=823761975" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്