അബൂ സിംബൽ (Q134140)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
temples in Egyptഇംഗ്ലീഷ്
 • Abu Simbel temples
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അബൂ സിംബൽ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • Abu Simbel temples
ഇംഗ്ലീഷ്
Temples of Abu Simbel
temples in Egypt
 • Great and Small Temples of Abu Simbel

പ്രസ്താവനകൾ

Egyptian templeഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Abu Simbelഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

22°20'13"N, 31°37'32"E
0 സ്രോതസ്സുകൾ
New Kingdom of Egyptഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Abu Simbel temples
0 സ്രോതസ്സുകൾ
(i)ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
(iii)ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
(vi)ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q134140&oldid=943764970" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്