નવાઝ શરીફ (Q134068)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Pakistani businessman and politicianઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નવાઝ શરીફ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Nawaz Sharif
  Pakistani businessman and politician
  • Sharif
  • Mian Nawaz Sharif
  • Mian Sahib
  • Muhammad Nawaz Sharif
  • Mian Muhammad Nawaz Sharif
  • NS

  વિધાનો

  Nawaz Sharif January 2015.jpg
  ૫૩૨ × ૭૨૭; ૧૨૨ KB
  ૧ સંદર્ભ
  میاں محمد نواز شریف (ઉર્દૂ)
  ૧ સંદર્ભ
  Muhammad Sharifઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mian Muhammad Shehbaz Sharifઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Abbas Sharifઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kulsoom Nawazઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Maryam Nawazઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hussain Nawazઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hassan Nawazઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prime Minister of Pakistanઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Finance Minister of Pakistanઅંગ્રેજી
  ૬ ઓગસ્ટ 1993
  ૭ નવેમ્બર 1998
  Sartaj Azizઅંગ્રેજી
  Ishaq Darઅંગ્રેજી
  Prime Minister of Pakistanઅંગ્રેજી
  ૧૮ એપ્રિલ 1993
  ૬ નવેમ્બર 1990
  ૦ સંદર્ભ
  Prime Minister of Pakistanઅંગ્રેજી
  ૧૨ ઓક્ટોબર 1999
  ૧૭ ફેબ્રુઆરી 1997
  Pervez Musharrafઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  parliamentary groupઅંગ્રેજી
  Pakistan Muslim League (N)અંગ્રેજી
  ૨૮ જુલાઇ 2017
  end causeઅંગ્રેજી
  disqualificationઅંગ્રેજી
  parliamentary termઅંગ્રેજી
  14th National Assemblyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Panama Papersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ig Nobel Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Sunni Islamઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  2017 SCO Summitઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Nawaz Sharifઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Lentapediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Шариф, Наваз (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  Lentapedia (full versions)અંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Шариф, Наваз (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  The Times of India topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો