जार्ज पेजेट थामसन (Q133846)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
English physicistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
जार्ज पेजेट थामसन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  George Paget Thomson
  English physicist
  • Sir George Thomson

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  George Paget Thomson.jpg
  २८० × ३९६;६२ KB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  नागरिकताहिन्दी
  १२ एप्रिल् 1927Gregorian
  end causeअंग्रेज़ी
  Royal and Parliamentary Titles Act 1927अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  George Paget Thomson (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  Georgeअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  १ उल्लेखः
  Pagetअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  ० उल्लेखः
  Thomsonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३ मे 1892Gregorian
  ८ उल्लेखाः
  २६ एप्रिल् 2014
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कैम्ब्रिजहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  ११ डिसेम्बर् 2014
  कहा गयाहिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Томсон Джордж Паджет
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  १० सेप्टेम्बर् 1975
  ९ उल्लेखाः
  २६ एप्रिल् 2014
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Internet Speculative Fiction Databaseअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Great Norwegian Encyclopediaअंग्रेज़ी
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  George Paget Thomson
  कैम्ब्रिजहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  ३१ डिसेम्बर् 2014
  पिताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Rose Thomsonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  John Thomsonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  nuclear physicistअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  university teacherअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Aberdeenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  military officerअंग्रेज़ी
  का सदस्यहिन्दी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Royal medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1949
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1937
  withअंग्रेज़ी
  prize moneyअंग्रेज़ी
  ७९,२३१ स्वीडिश क्रोना
  २ उल्लेखाः
  Howard N. Potts Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1932
  ० उल्लेखः
  Hughes Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1939
  ० उल्लेखः
  Faraday Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1960
  ० उल्लेखः
  Bakerian Lectureअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1948
  1948
  २ उल्लेखाः
  Nuclear explosions. (अंग्रेज़ी)
  Knight Bachelorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Guthrie Lectureअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1948
  ० उल्लेखः
  Trinity Collegeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  doctoral studentअंग्रेज़ी
  Ishrat Hussain Usmaniअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  अंग्रेज़हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  military branchअंग्रेज़ी
  British Armyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  George Paget Thomson
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, paragraph, or clauseअंग्रेज़ी
  Томсон Джордж Паджет
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Academic Tree IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel prize IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Physics History Network IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomson, George
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Autoritats UBअंग्रेज़ी
  १ एप्रिल् 2020
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  zbMATH author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Laureate API IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q133846&oldid=1179291440" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्