जार्ज पेजेट थामसन (Q133846)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
English physicist आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
जार्ज पेजेट थामसन
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  English physicist
  • Sir George Thomson
  • George Thomson

  आचार्यदेशीयानि

  चित्र हिन्दी
  George Paget Thomson.jpg
  २८० × ३९६;६२ KB
  १ उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  नागरिकता हिन्दी
  १२ एप्रिल् 1927Gregorian
  end cause आङ्ग्लभाषा
  Royal and Parliamentary Titles Act 1927 आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  George Paget Thomson (आङ्ग्लभाषा)
  १ उल्लेखः
  George आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  1
  १ उल्लेखः
  १२ आगस्ट् 2015
  Paget आङ्ग्लभाषा
  series ordinal आङ्ग्लभाषा
  2
  ० उल्लेखः
  Thomson आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  ३ मे 1892Gregorian
  १० उल्लेखाः
  २६ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Speculative Fiction Database आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  कहा गया हिन्दी
  Croatian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  जन्म स्थान हिन्दी
  कैम्ब्रिज हिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  ११ डिसेम्बर् 2014
  कहा गया हिन्दी
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Томсон Джордж Паджет
  २८ सेप्टेम्बर् 2015
  १० सेप्टेम्बर् 1975
  ११ उल्लेखाः
  २६ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  SNAC आङ्ग्लभाषा
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Internet Speculative Fiction Database आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Sir George Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Great Norwegian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  कहा गया हिन्दी
  Gran Enciclopèdia Catalana आङ्ग्लभाषा
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  कहा गया हिन्दी
  Croatian Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  George Paget Thomson
  कैम्ब्रिज हिन्दी
  २ उल्लेखाः
  ३१ डिसेम्बर् 2014
  पिता हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  माता हिन्दी
  Rose Thomson आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  सहोदर हिन्दी
  Joan Paget Thomson आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  जीवन साथी हिन्दी
  Kathleen Buchanan Adam Smith आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  संतान हिन्दी
  John Thomson आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  [Caroline] Rose Buchanan Thomson आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  Lieut. Com. David Paget Thomson आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Lieut. Com. David Paget Thomson आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  [Lilian] Clare Thomson आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  [Lilian] Clare Thomson आङ्ग्लभाषा
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  nuclear physicist आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Aberdeen आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीन हिन्दी
  सैन्य अफसर हिन्दी
  १ उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciences आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  Trinity College आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  doctoral student आङ्ग्लभाषा
  Ishrat Hussain Usmani आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जातीय समूह हिन्दी
  अंग्रेज़ हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  military branch आङ्ग्लभाषा
  British Army आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Royal medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1949
  ० उल्लेखः
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1937
  prize money आङ्ग्लभाषा
  ७९,२३१ स्वीडिश क्रोना
  award rationale आङ्ग्लभाषा
  for their experimental discovery of the diffraction of electrons by crystals (आङ्ग्लभाषा)
  २ उल्लेखाः
  शीर्षक हिन्दी
  Table showing prize amounts (आङ्ग्लभाषा)
  ४ मे 2020
  एप्रिल् 2019
  Howard N. Potts Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1932
  ० उल्लेखः
  Hughes Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1939
  ० उल्लेखः
  Faraday Medal आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1960
  ० उल्लेखः
  Bakerian Lecture आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1948
  1948
  २ उल्लेखाः
  Nuclear explosions. (आङ्ग्लभाषा)
  Knight Bachelor आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Guthrie Lecture आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1948
  ० उल्लेखः
  nominated for आङ्ग्लभाषा
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) आङ्ग्लभाषा
  section, verse, paragraph, or clause आङ्ग्लभाषा
  Томсон Джордж Паджет
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  George Paget Thomson
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ELNET ID आङ्ग्लभाषा
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  National Library of Lithuania ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID आङ्ग्लभाषा
  RERO ID आङ्ग्लभाषा
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Academic Tree ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Internet Speculative Fiction Database author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Portrait Gallery (London) person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel Laureate API ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel prize ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Oxford Dictionary of National Biography ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Physics History Network ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PM20 folder ID आङ्ग्लभाषा
  number of works आङ्ग्लभाषा
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Thomson, George
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  The Black Book ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  UK National Archives ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Autoritats UB आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2020
  zbMATH author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WordNet 3.1 Synset ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q133846&oldid=1357975036" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्