അൾട്ടാമിറ (Q133575)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
cave with prehistoric paintings in Spainഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
അൾട്ടാമിറ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Cave of Altamira
  cave with prehistoric paintings in Spain
  • Cuevas de altamira

  പ്രസ്താവനകൾ

  Replica at ''Museo Arqueológico Nacional'' of Cave of Altamira (ഇംഗ്ലീഷ്)
  1 സ്രോതസ്സ്
  40000 വർഷങ്ങൾ ബി.സി.ഇ.
  latest dateഇംഗ്ലീഷ്
  13. സഹസ്രാബ്ദം ബി.സി.ഇ.
  earliest dateഇംഗ്ലീഷ്
  35. സഹസ്രാബ്ദം ബി.സി.ഇ.

  43°22'37.0"N, 4°7'11.1"W
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  exhibition historyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  fabrication methodഇംഗ്ലീഷ്
  rock artഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Altamira (cave)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (iii)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  (i)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Europeana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNE IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Google Doodleഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q133575&oldid=932501073" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്