വെള്ളത്തൂവല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114812)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Vellathooval Gramapanchayat
 • വെള്ളത്തൂവല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വെള്ളത്തൂവല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Vellathooval Gramapanchayat
 • വെള്ളത്തൂവല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Vellathooval Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Vellathooval Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
വെള്ളത്തൂവൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (മലയാളം)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°0'28.55"N, 77°4'16.32"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°1'41.09"N, 77°1'57.43"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°57'8.60"N, 76°59'15.32"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°58'33.46"N, 76°58'19.31"E
36.86 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
43.06 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
49.15 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114812&oldid=1680284774" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്