വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114793)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Veliyancode Gramapanchayat
 • വെളിയംകോട് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Veliyancode Gramapanchayat
 • വെളിയംകോട് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Veliancode Grama Panchayat
Gram Panchayat in Malappuram district of Kerala, India
 • Veliancode Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°42'31.93"N, 75°59'33.32"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°45'39.20"N, 75°57'0.11"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°42'3.89"N, 75°59'2.72"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°44'2.04"N, 75°56'5.46"E
15.21 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
17.98 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
27.89 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114793&oldid=1911360600" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്