മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114277)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൺറോത്തുരുത്ത് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Mandrothuruthu Gramapanchayat
 • മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൺറോത്തുരുത്ത് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Mandrothuruthu Gramapanchayat
 • മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Munroethuruth Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kollam district of Kerala, India
 • Munroethuruth Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°0'7.06"N, 76°38'3.26"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°0'31.64"N, 76°36'11.52"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°58'9.37"N, 76°36'24.23"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°58'35.58"N, 76°35'10.36"E
13.37 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
12.73 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
18.02 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114277&oldid=2101234556" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്