മുളക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114166)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Mulakkulam Gramapanchayat
 • മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മുളക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Mulakkulam Gramapanchayat
 • മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Mulakulam Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kottayam district of Kerala, India
 • Mulakulam Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°49'20.68"N, 76°31'16.54"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°51'1.69"N, 76°29'52.80"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°46'59.45"N, 76°28'23.56"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°47'2.08"N, 76°28'22.98"E
26.15 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
26.84 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
24.69 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114166&oldid=1911367933" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്