മണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113804)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Manakkad Gramapanchayat
 • മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Manakkad Gramapanchayat
 • മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Manakkad Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Manakkad Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°54'17.50"N, 76°41'24.90"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°55'14.48"N, 76°39'0.40"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°52'50.30"N, 76°39'51.19"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°53'57.01"N, 76°37'47.75"E
19.85 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
22.35 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
20.94 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113804&oldid=1911366813" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്