മടവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113787)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മടവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • മടവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മടവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മടവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • മടവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Madavoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thiruvananthapuram district of Kerala, India
 • Madavoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°49'11.46"N, 76°51'10.80"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°50'36.06"N, 76°49'49.76"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°47'29.76"N, 76°49'52.39"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°48'28.26"N, 76°48'10.19"E
18.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
18.11 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
20.72 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113787&oldid=1911370566" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്