ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113665)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Budhannur Gramapanchayat
 • ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Budhannur Gramapanchayat
 • ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Budhanoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Alappuzha district of Kerala, India
 • Budhanoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°18'46.76"N, 76°34'54.77"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°19'29.93"N, 76°33'12.28"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°15'30.28"N, 76°32'55.68"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°18'14.40"N, 76°31'56.75"E
12.92 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
20.62 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
27.3 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113665&oldid=2045224325" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്