പൈവളികെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113487)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Paivalike Gramapanchayat
 • പൈവളിഗെ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പൈവളികെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Paivalike Gramapanchayat
 • പൈവളിഗെ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • പൈവളികെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Paivalike Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kasaragod district of Kerala, India
 • Paivalike Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°41'31.49"N, 75°3'22.46"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°44'19.64"N, 74°59'5.03"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°38'0.35"N, 74°59'48.23"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°39'30.10"N, 74°57'9.25"E
72.51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
72.93 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
59.3 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113487&oldid=1911355635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്