പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113335)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Puthige Gramapanchayat
 • പുത്തിഗെ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Puthige Gramapanchayat
 • പുത്തിഗെ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Puthige Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kasaragod district of Kerala, India
 • Puthige Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°39'54.47"N, 75°3'54.94"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°40'14.30"N, 75°3'39.74"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°33'38.77"N, 74°58'55.85"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°34'40.19"N, 74°58'18.48"E
46.12 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
39.61 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
38.3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113335&oldid=1680281709" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്