തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13112505)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Thiruvallur Gramapanchayat
 • തിരുവള്ളൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Thiruvallur Gramapanchayat
 • തിരുവള്ളൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Thiruvallur Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kozhikode district of Kerala, India
 • Thiruvallur Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°35'46.25"N, 75°41'57.80"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°38'19.18"N, 75°40'11.60"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°33'32.54"N, 75°40'27.52"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°36'6.01"N, 75°38'4.88"E
27.58 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
27.89 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
29.83 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13112505&oldid=1911358038" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്