കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13111356)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Kuravilangadu Gramapanchayat
 • കുറുവിലങ്ങാട്
 • കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Kuravilangadu Gramapanchayat
 • കുറുവിലങ്ങാട്
 • കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Kuravilangad Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kottayam district of Kerala, India
 • Kuravilangad Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°45'12.56"N, 76°34'48.68"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°46'49.51"N, 76°34'1.67"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°43'17.04"N, 76°33'39.49"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°45'3.35"N, 76°31'50.23"E
22.93 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
23 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
27.28 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13111356&oldid=1911368387" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്