കാവനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13111203)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Kavanur Gramapanchayat
 • കാവനൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • കാവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • കാവനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കാവനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Kavanur Gramapanchayat
 • കാവനൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • കാവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • കാവനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Kavanur Grama Panchayat
Gram Panchayat in Malappuram district of Kerala, India
 • Kavanur Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°11'33.68"N, 76°7'10.92"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°13'16.79"N, 76°3'32.47"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°9'31.79"N, 76°5'30.62"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°11'48.37"N, 76°2'16.12"E
31.3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
35.09 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
35.37 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13111203&oldid=1911359701" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്