ഏതൻസിലെ അക്രോപോളിസ് (Q131013)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ancient citadel in Athens, Greeceഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഏതൻസിലെ അക്രോപോളിസ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Acropolis of Athens
  ancient citadel in Athens, Greece
  • Acropolis (Athens)

  പ്രസ്താവനകൾ

  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  The Acropolis of Athens, seen from Philopappou hill (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  cultureഇംഗ്ലീഷ്

  37°58'18.664"N, 23°43'36.257"E
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
  listed archaeological site in Greeceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Acropoli banner.jpg
  1,920 × 275; 419 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  nighttime viewഇംഗ്ലീഷ്
  The Parthenon at Night..jpg
  5,798 × 3,865; 17.83 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  3D modelഇംഗ്ലീഷ്
  Acropolis 3D.stl
  5,120 × 2,880; 6.57 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Acropolis of Athens
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  described at URLഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wolfram Language entity codeഇംഗ്ലീഷ്
  Entity["HistoricalSite", "AcropolisOfAthens::b8575"]
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  has partഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Brauroneionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Temple of Rome and Augustusഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Erechtheionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Temple of Athena Nikeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Propylaea of Athensഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Arrephorionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Agripas' Standഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Structurae structure IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  TripAdvisor IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National Library of Israel IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wiki Loves Monuments IDഇംഗ്ലീഷ്
  GR-IA10-0008
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  US National Archives Identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Pleiades IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Library of Congress authority IDഇംഗ്ലീഷ്
  Klexikon article IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Enciclopedia Italiana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q131013&oldid=938275546" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്