മൗണ്ട് ആഥോസ് (Q130321)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
peninsula in Macedonia, Greeceഇംഗ്ലീഷ്
 • Mount Athos
 • Holy Mountain
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മൗണ്ട് ആഥോസ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • Mount Athos
 • Holy Mountain
ഇംഗ്ലീഷ്
Mount Athos
peninsula in Macedonia, Greece
 • Holy Mountain

പ്രസ്താവനകൾ

Mt. Athos (3939757657).jpg
1,280 × 960; 882 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
located on terrain featureഇംഗ്ലീഷ്
Macedoniaഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
locator map imageഇംഗ്ലീഷ്
Athos in Greece.svg
1,003 × 825; 1.2 എം.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Flag of the Greek Orthodox Church.svg
600 × 400; 150 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Mount Athos Banner Dionysius.jpg
3,156 × 453; 688 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Άγιο Όρος
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Mount Athos
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Category:Mount Athosഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
Athos 1 (Pauly-Wissowa)ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Encyclopedic Lexiconഇംഗ്ലീഷ്
statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
(i)ഇംഗ്ലീഷ്
(ii)ഇംഗ്ലീഷ്
(iv)ഇംഗ്ലീഷ്
(v)ഇംഗ്ലീഷ്
(vi)ഇംഗ്ലീഷ്
(vii)ഇംഗ്ലീഷ്
different fromഇംഗ്ലീഷ്
Monastic Republic of Mount Athosഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

ISO 3166-2 codeഇംഗ്ലീഷ്
GR-69
1 സ്രോതസ്സ്
DMOZ IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Orthodox Encyclopedia IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q130321&oldid=858643430" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്