सिल्विओ बर्लुस्कोनी (Q11860)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
इटली के राजनीतिज्ञ हिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
सिल्विओ बर्लुस्कोनी
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  Italian politician
  • Berlusconi
  • il Cavaliere

  आचार्यदेशीयानि

  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  12th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  13th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  14th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  15th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  16th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  17th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  चित्र हिन्दी
  Silvio Berlusconi July 2019.jpg
  ८५२ × १,१४९;३६६ KB
  ० उल्लेखः
  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  १ उल्लेखः
  Silvio Berlusconi (इटलीदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  birth name आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi (इटलीदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Silvio आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  २९ सेप्टेम्बर् 1936
  ९ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Discogs आङ्ग्लभाषा
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Munzinger-Archiv आङ्ग्लभाषा
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie आङ्ग्लभाषा
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature आङ्ग्लभाषा
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  कहा गया हिन्दी
  Roglo आङ्ग्लभाषा
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  कहा गया हिन्दी
  Proleksis Encyclopedia आङ्ग्लभाषा
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  कहा गया हिन्दी
  The Fine Art Archive आङ्ग्लभाषा
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  १ एप्रिल् 2021
  पिता हिन्दी
  Luigi Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  माता हिन्दी
  Rosa Bossi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  सहोदर हिन्दी
  Maria Antonietta Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Paolo Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Veronica Lario आङ्ग्लभाषा
  फेब्रवरी 2014
  Carla Dall'Oglio आङ्ग्लभाषा
  ६ मार्च् 1965
  1985
  ० उल्लेखः
  संतान हिन्दी
  Pier Silvio Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Barbara Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Marina Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Luigi Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Eleonora Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  writing language आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  convicted of आङ्ग्लभाषा
  accounting fraud आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  १ आगस्ट् 2013
  penalty आङ्ग्लभाषा
  Incarceration आङ्ग्लभाषा
  interdiction from public works आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  Mediaset trial आङ्ग्लभाषा
  perjury आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  1990
  penalty आङ्ग्लभाषा
  मूल्य नहीं
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  la Repubblica आङ्ग्लभाषा
  २७ मे 2011
  ११ अक्टोबर् 2017
  शीर्षक हिन्दी
  Tutti i processi di Berlusconi (इटलीदेशीय भाषा:)
  accounting fraud आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  अक्टोबर् 1999
  penalty आङ्ग्लभाषा
  मूल्य नहीं
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  la Repubblica आङ्ग्लभाषा
  २७ मे 2011
  ११ अक्टोबर् 2017
  शीर्षक हिन्दी
  Tutti i processi di Berlusconi (इटलीदेशीय भाषा:)
  tax fraud आङ्ग्लभाषा
  penalty आङ्ग्लभाषा
  Incarceration आङ्ग्लभाषा
  interdiction from public works आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  Mediaset trial आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  १ आगस्ट् 2013
  ग़बन हिन्दी
  penalty आङ्ग्लभाषा
  Incarceration आङ्ग्लभाषा
  interdiction from public works आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  Mediaset trial आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  १ आगस्ट् 2013
  अवधि हिन्दी
  वर्षः
  illegal party financing आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  २२ नवेम्बर् 2000
  penalty आङ्ग्लभाषा
  मूल्य नहीं
  ३ उल्लेखाः
  का विषय हिन्दी
  ११ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  la Repubblica आङ्ग्लभाषा
  २७ मे 2011
  ११ अक्टोबर् 2017
  शीर्षक हिन्दी
  Tutti i processi di Berlusconi (इटलीदेशीय भाषा:)
  व्यवसाय हिन्दी
  उद्यमी हिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  वक़ील हिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  Category:Italian lawyers आङ्ग्लभाषा
  २० जून् 2019
  AC मिलान हिन्दी
  subject has role आङ्ग्लभाषा
  अध्यक्ष हिन्दी
  २० फेब्रवरी 1986
  १३ एप्रिल् 2017
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीन हिन्दी
  १० मे 1994
  १७ जनवरी 1995
  पूर्वगामी हिन्दी
  Carlo Azeglio Ciampi आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Lamberto Dini आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi I Cabinet आङ्ग्लभाषा
  appointed by आङ्ग्लभाषा
  Oscar Luigi Scalfaro आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ११ जून् 2001
  २३ एप्रिल् 2005
  पूर्वगामी हिन्दी
  Giuliano Amato आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi II Cabinet आङ्ग्लभाषा
  appointed by आङ्ग्लभाषा
  Carlo Azeglio Ciampi आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ८ मे 2008
  १६ नवेम्बर् 2011
  पूर्वगामी हिन्दी
  Romano Prodi आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Mario Monti आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi IV Cabinet आङ्ग्लभाषा
  appointed by आङ्ग्लभाषा
  Giorgio Napolitano आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ जुलै 2003
  ३१ डिसेम्बर् 2003
  पूर्वगामी हिन्दी
  Kostas Simitis आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Bertie Ahern आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १५ एप्रिल् 1994
  १४ मार्च् 2013
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Foreign Affairs आङ्ग्लभाषा
  ६ जनवरी 2002
  १४ नवेम्बर् 2002
  पूर्वगामी हिन्दी
  Renato Ruggiero आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Franco Frattini आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi II Cabinet आङ्ग्लभाषा
  nature of statement आङ्ग्लभाषा
  acting आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Health आङ्ग्लभाषा
  १७ मे 2006
  १० मार्च् 2006
  पूर्वगामी हिन्दी
  Francesco Storace आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Livia Turco आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi III Cabinet आङ्ग्लभाषा
  nature of statement आङ्ग्लभाषा
  acting आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  member of the Italian Senate आङ्ग्लभाषा
  १५ मार्च् 2013
  २७ नवेम्बर् 2013
  ० उल्लेखः
  २३ एप्रिल् 2005
  १७ मे 2006
  पूरोगामी हिन्दी
  Romano Prodi आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi III Cabinet आङ्ग्लभाषा
  appointed by आङ्ग्लभाषा
  Carlo Azeglio Ciampi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Economic Development आङ्ग्लभाषा
  ४ मे 2010
  ४ अक्टोबर् 2010
  पूर्वगामी हिन्दी
  Claudio Scajola आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Paolo Romani आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi IV Cabinet आङ्ग्लभाषा
  nature of statement आङ्ग्लभाषा
  acting आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Economy and Finance आङ्ग्लभाषा
  ३ जुलै 2004
  १६ जुलै 2004
  पूर्वगामी हिन्दी
  Giulio Tremonti आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Domenico Siniscalco आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi II Cabinet आङ्ग्लभाषा
  nature of statement आङ्ग्लभाषा
  acting आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Economy and Finance आङ्ग्लभाषा
  ८ मे 2006
  १७ मे 2006
  पूर्वगामी हिन्दी
  Giulio Tremonti आङ्ग्लभाषा
  पूरोगामी हिन्दी
  Tommaso Padoa-Schioppa आङ्ग्लभाषा
  cabinet आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi III Cabinet आङ्ग्लभाषा
  nature of statement आङ्ग्लभाषा
  acting आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  member of the European Parliament आङ्ग्लभाषा
  parliamentary term आङ्ग्लभाषा
  Fifth European Parliament आङ्ग्लभाषा
  २० जुलै 1999
  १० जून् 2001
  parliamentary group आङ्ग्लभाषा
  European People's Party group आङ्ग्लभाषा
  represents आङ्ग्लभाषा
  Forza Italia (2013) आङ्ग्लभाषा
  electoral district आङ्ग्लभाषा
  elected in आङ्ग्लभाषा
  1999 European Parliament election आङ्ग्लभाषा
  ४ नवेम्बर् 1998
  २५ जून् 2001
  represents आङ्ग्लभाषा
  २ अक्टोबर् 2006
  २९ सेप्टेम्बर् 2008
  represents आङ्ग्लभाषा
  member of the European Parliament आङ्ग्लभाषा
  parliamentary term आङ्ग्लभाषा
  Ninth European Parliament आङ्ग्लभाषा
  electoral district आङ्ग्लभाषा
  Italy आङ्ग्लभाषा
  elected in आङ्ग्लभाषा
  2019 European Parliament election आङ्ग्लभाषा
  २ जुलै 2019
  parliamentary group आङ्ग्लभाषा
  European People's Party group आङ्ग्लभाषा
  represents आङ्ग्लभाषा
  Forza Italia (2013) आङ्ग्लभाषा
  का सदस्य हिन्दी
  Propaganda Due आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Parliamentary Assembly of the Council of Europe आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  owner of आङ्ग्लभाषा
  A.C. Milan Primavera आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Villa San Martino आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  University of Milan आङ्ग्लभाषा
  1961
  doctoral advisor आङ्ग्लभाषा
  Remo Franceschelli आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  academic degree आङ्ग्लभाषा
  laurea आङ्ग्लभाषा
  academic major आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  निवास हिन्दी
  Villa San Martino आङ्ग्लभाषा
  Arcore आङ्ग्लभाषा
  2013
  ० उल्लेखः
  Palazzo Grazioli आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  work location आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ब्रसेल्स हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Forza Italia (1994) आङ्ग्लभाषा
  १८ जनवरी 1994
  २७ मार्च् 2009
  १ उल्लेखः
  The People of Freedom आङ्ग्लभाषा
  २९ मार्च् 2009
  १६ नवेम्बर् 2013
  १ उल्लेखः
  Forza Italia (2013) आङ्ग्लभाषा
  १६ नवेम्बर् 2013
  १ उल्लेखः
  candidacy in election आङ्ग्लभाषा
  1994 Italian general election आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  1994 Italian general election आङ्ग्लभाषा
  2001 Italian general election आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  inferred from आङ्ग्लभाषा
  2001 Italian general election आङ्ग्लभाषा
  धर्म हिन्दी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Silvio Berlusconi Signature.svg
  ३०४ × २१२;७ KB
  १ उल्लेखः
  sport आङ्ग्लभाषा
  फुटबॉल हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Order of King Abdulaziz al Saud आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Order of Stara Planina आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Order of the Three Stars, 2nd Class आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  National Maltese Order of Merit आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Grand Cross of Royal Norwegian Order of Merit आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Grand Cross of the Order of the Star of Romania आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Knights of Pius IX आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Order of Merit for Labour आङ्ग्लभाषा
  २ जून् 1977
  १९ मार्च् 2014
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  International Emmy Directorate Award आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Grand Cross of the Order of the Sun of Peru‎ आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Grand Cross of the Order of Prince Henry आङ्ग्लभाषा
  Medal of the Oriental Republic of Uruguay आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  ९ अक्टोबर् 2003
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Resolución N° 1434/003. ENTREGA DE MEDALLA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. SILVIO BERLUSCONI. ITALIA (स्पेनीय भाषा:)
  १७ अक्टोबर् 2003
  १५ जून् 2020
  IPA transcription आङ्ग्लभाषा
  ˈsilvjo berluˈskoːni
  ० उल्लेखः
  Lentapedia (full versions) आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  शीर्षक हिन्दी
  Берлускони, Сильвио (रष्यदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Lentapedia आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  शीर्षक हिन्दी
  Берлускони, Сильвио (रष्यदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  social media followers आङ्ग्लभाषा
  १,४०,३७४
  Twitter user numeric ID आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  २ जनवरी 2021
  ० उल्लेखः
  १,००,५०३
  Twitter user numeric ID आङ्ग्लभाषा
  point in time आङ्ग्लभाषा
  १९ एप्रिल् 2020
  ० उल्लेखः
  Silvio Berlusconi
  ० उल्लेखः
  Silvio Berlusconi
  १ उल्लेखः
  topic's main template आङ्ग्लभाषा
  Template:Silvio Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Category:Silvio Berlusconi आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BIBSYS ID आङ्ग्लभाषा
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  Canadiana NCF ID आङ्ग्लभाषा
  Deutsche Biographie ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FAST ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  National Library of Lithuania ID आङ्ग्लभाषा
  LNB ID आङ्ग्लभाषा
  CiNii author ID (books) आङ्ग्लभाषा
  NSK ID आङ्ग्लभाषा
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Libris-URI आङ्ग्लभाषा
  SELIBR ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Belarusian Wikipedia आङ्ग्लभाषा
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  WorldCat Identities ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  abART person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Alexander Turnbull Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American Academy in Rome ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Basis Wien person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Chamber of Deputies of Italy storia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CineMagia person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  CONOR.AL ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ČSFD person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Dagens Nyheter topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Decorati onorificenze repubblica ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  DIZIE ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia of Modern Ukraine ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Facebook ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Fandango person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Flanders Arts Institute person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Goodreads character ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GTAA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Instagram username आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Italian Chamber of Deputies dati ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Italian Senate of the Republic ID आङ्ग्लभाषा
  parliamentary term आङ्ग्लभाषा
  17th Legislature of Italy आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LittleSis people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MEP directory ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Ministry of the Interior of Italy ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Munzinger person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  New York Times topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Omni topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library subject ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Openpolis ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  PACE member ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Parlement & Politiek ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  PM20 folder ID आङ्ग्लभाषा
  number of works आङ्ग्लभाषा
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible online आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Berlusconi, Silvio
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Radio Radicale person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Twitter user numeric ID आङ्ग्लभाषा
  has quality आङ्ग्लभाषा
  verified account आङ्ग्लभाषा
  number of subscribers आङ्ग्लभाषा
  १,००,५०३
  १७ अक्टोबर् 2017
  point in time आङ्ग्लभाषा
  १९ एप्रिल् 2020
  ० उल्लेखः
  UK Parliament thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  named as आङ्ग्लभाषा
  Silvio Berlusconi
  ० उल्लेखः
  Unione Romana Biblioteche Scientifiche ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Vegetti Catalog of Fantastic Literature NILF ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WhoSampled artist ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Roglo person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q11860&oldid=1408660609" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्