सिल्विओ बर्लुस्कोनी (Q11860)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
इटली के राजनीतिज्ञहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
सिल्विओ बर्लुस्कोनी
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi
  Italian politician
  • Berlusconi
  • il Cavaliere

  आचार्यदेशीयानि

  12th Legislature of Italyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  13th Legislature of Italyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  14th Legislature of Italyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  15th Legislature of Italyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  16th Legislature of Italyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  17th Legislature of Italyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  चित्रहिन्दी
  Silvio Berlusconi July 2019.jpg
  ८५२ × १,१४९;३६६ KB
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Silvio Berlusconi (इतालवी)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi (इतालवी)
  ० उल्लेखः
  Silvioअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २९ सेप्टेम्बर् 1936
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Vegetti Catalog of Fantastic Literatureअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Silvio Berlusconi
  पिताहिन्दी
  Luigi Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Rosa Bossiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Maria Antonietta Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Paolo Berlusconiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Carla Dall'Oglioअंग्रेज़ी
  ६ मार्च् 1965
  1985
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Pier Silvio Berlusconiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Barbara Berlusconiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Marina Berlusconiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Luigi Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Eleonora Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  convicted ofअंग्रेज़ी
  accounting fraudअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १ आगस्ट् 2013
  penaltyअंग्रेज़ी
  incarcerationअंग्रेज़ी
  interdiction from public worksअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Mediaset trialअंग्रेज़ी
  perjuryअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1990
  penaltyअंग्रेज़ी
  मूल्य नहीं
  accounting fraudअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  अक्टोबर् 1999
  penaltyअंग्रेज़ी
  मूल्य नहीं
  ग़बनहिन्दी
  penaltyअंग्रेज़ी
  incarcerationअंग्रेज़ी
  interdiction from public worksअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Mediaset trialअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १ आगस्ट् 2013
  illegal party financingअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २२ नवेम्बर् 2000
  penaltyअंग्रेज़ी
  मूल्य नहीं
  ३ उल्लेखाः
  का विषयहिन्दी
  ११ अक्टोबर् 2017
  व्यवसायहिन्दी
  उद्यमीहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  वक़ीलहिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Category:Italian lawyersअंग्रेज़ी
  २० जून् 2019
  पद पर आसीनहिन्दी
  १० मे 1994
  १७ जनवरी 1995
  पूर्वगामीहिन्दी
  Carlo Azeglio Ciampiअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Lamberto Diniअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi I Cabinetअंग्रेज़ी
  appointed byअंग्रेज़ी
  Oscar Luigi Scalfaroअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ११ जून् 2001
  २३ एप्रिल् 2005
  पूर्वगामीहिन्दी
  Giuliano Amatoअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi II Cabinetअंग्रेज़ी
  appointed byअंग्रेज़ी
  Carlo Azeglio Ciampiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ८ मे 2008
  १६ नवेम्बर् 2011
  पूर्वगामीहिन्दी
  Romano Prodiअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Mario Montiअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi IV Cabinetअंग्रेज़ी
  appointed byअंग्रेज़ी
  Giorgio Napolitanoअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ जुलै 2003
  ३१ डिसेम्बर् 2003
  पूर्वगामीहिन्दी
  Costas Simitisअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Bertie Ahernअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १५ एप्रिल् 1994
  १४ मार्च् 2013
  ० उल्लेखः
  Minister of Foreign Affairsअंग्रेज़ी
  ६ जनवरी 2002
  १४ नवेम्बर् 2002
  पूर्वगामीहिन्दी
  Renato Ruggieroअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Franco Frattiniअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi II Cabinetअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  actingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Health ministerअंग्रेज़ी
  १७ मे 2006
  १० मार्च् 2006
  पूर्वगामीहिन्दी
  Francesco Storaceअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Livia Turcoअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi III Cabinetअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  actingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  member of the Italian Senateअंग्रेज़ी
  १५ मार्च् 2013
  २७ नवेम्बर् 2013
  ० उल्लेखः
  २३ एप्रिल् 2005
  १७ मे 2006
  पूरोगामीहिन्दी
  Romano Prodiअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi III Cabinetअंग्रेज़ी
  appointed byअंग्रेज़ी
  Carlo Azeglio Ciampiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Minister of Economic Developmentअंग्रेज़ी
  ४ मे 2010
  ४ अक्टोबर् 2010
  पूर्वगामीहिन्दी
  Claudio Scajolaअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Paolo Romaniअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi IV Cabinetअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  actingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Economy and Financeअंग्रेज़ी
  ३ जुलै 2004
  १६ जुलै 2004
  पूर्वगामीहिन्दी
  Giulio Tremontiअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Domenico Siniscalcoअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi II Cabinetअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  actingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Italian Minister of Economy and Financeअंग्रेज़ी
  ८ मे 2006
  १७ मे 2006
  पूर्वगामीहिन्दी
  Giulio Tremontiअंग्रेज़ी
  पूरोगामीहिन्दी
  Tommaso Padoa-Schioppaअंग्रेज़ी
  cabinetअंग्रेज़ी
  Berlusconi III Cabinetअंग्रेज़ी
  subject has roleअंग्रेज़ी
  actingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  member of the European Parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  Fifth European Parliamentअंग्रेज़ी
  २० जुलै 1999
  १० जून् 2001
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  European People's Party groupअंग्रेज़ी
  representsअंग्रेज़ी
  Forza Italiaअंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  elected inअंग्रेज़ी
  1999 European Parliament electionअंग्रेज़ी
  ४ नवेम्बर् 1998
  २५ जून् 2001
  representsअंग्रेज़ी
  २ अक्टोबर् 2006
  २९ सेप्टेम्बर् 2008
  representsअंग्रेज़ी
  member of the European Parliamentअंग्रेज़ी
  parliamentary termअंग्रेज़ी
  Ninth European Parliamentअंग्रेज़ी
  electoral districtअंग्रेज़ी
  Italyअंग्रेज़ी
  elected inअंग्रेज़ी
  2019 European Parliament electionअंग्रेज़ी
  २ जुलै 2019
  parliamentary groupअंग्रेज़ी
  European People's Party groupअंग्रेज़ी
  representsअंग्रेज़ी
  Forza Italiaअंग्रेज़ी
  का सदस्यहिन्दी
  Propaganda Dueअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Order of Abdulaziz al Saudअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Stara Planinaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Three Stars, 2nd Classअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  National Maltese Order of Meritअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Knights of Pius IXअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Merit for Labourअंग्रेज़ी
  २ जून् 1977
  १९ मार्च् 2014
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  International Emmy Directorate Awardअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Milanअंग्रेज़ी
  1961
  doctoral advisorअंग्रेज़ी
  Remo Franceschelliअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  academic degreeअंग्रेज़ी
  laureaअंग्रेज़ी
  academic majorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  Villa San Martinoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Palazzo Grazioliअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  work locationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ब्रसेल्सहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Forza Italiaअंग्रेज़ी
  १८ जनवरी 1994
  २७ मार्च् 2009
  १ उल्लेखः
  The People of Freedomअंग्रेज़ी
  २९ मार्च् 2009
  १६ नवेम्बर् 2013
  १ उल्लेखः
  Forza Italiaअंग्रेज़ी
  १६ नवेम्बर् 2013
  मूल्य नहीं
  १ उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Silvio Berlusconi Signature.svg
  ३०४ × २१२;७ KB
  १ उल्लेखः
  sportअंग्रेज़ी
  फुटबॉलहिन्दी
  ० उल्लेखः
  owner ofअंग्रेज़ी
  A.C. Milan Primaveraअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Villa San Martinoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IPA transcriptionअंग्रेज़ी
  ˈsilvjo berluˈskoːni
  ० उल्लेखः
  Silvio Berlusconi
  ० उल्लेखः
  Silvio Berlusconi
  १ उल्लेखः
  topic's main templateअंग्रेज़ी
  Template:Silvio Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Category:Silvio Berlusconiअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lentapedia (full versions)अंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  शीर्षकहिन्दी
  Берлускони, Сильвио (रूसी)
  ० उल्लेखः
  Lentapediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  शीर्षकहिन्दी
  Берлускони, Сильвио (रूसी)
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Nationale Thesaurus voor Auteurs IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  abART person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Chamber of Deputies of Italy storia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CoBiS author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Dagens Nyheter topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DIZIE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Facebook IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Flanders Arts Institute person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Instagram usernameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Italian Chamber of Deputies dati IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Italian Senate of the Republic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MEP directory IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NLP ID (unique)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  New York Times topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Openpolis IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  PACE member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Parlement & Politiek IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Berlusconi, Silvio
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Radio Radicale person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Twitter user numeric IDअंग्रेज़ी
  has qualityअंग्रेज़ी
  verified accountअंग्रेज़ी
  number of subscribersअंग्रेज़ी
  १,००,५०३
  १७ अक्टोबर् 2017
  point in timeअंग्रेज़ी
  १९ एप्रिल् 2020
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q11860&oldid=1175194102" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्