थामस् जेफरसन् (Q11812)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
थामस् जेफरसन्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  3rd President of the United States of America
  • President Jefferson
  • T. Jefferson

  आचार्यदेशीयानि

  लिंग हिन्दी
  पुरुष हिन्दी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Thomas अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 2015
  Jefferson अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १३ आगस्ट् 2015
  जन्म तिथि हिन्दी
  १३ एप्रिल् 1743Gregorian
  १३ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists अंग्रेज़ी
  RKDartists ID अंग्रेज़ी
  शीर्षक हिन्दी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave अंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave अंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  The Peerage person ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  International Music Score Library Project अंग्रेज़ी
  IMSLP ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs अंग्रेज़ी
  Discogs artist ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Babelio अंग्रेज़ी
  Babelio author ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  CTHS person ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas JEFFERSON
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  KNAW Past Members अंग्रेज़ी
  KNAW past member ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Indiana Philosophy Ontology Project अंग्रेज़ी
  InPhO ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  १९ आगस्ट् 2019
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  २ एप्रिल् 1743Julian
  २ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities अंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  जन्म स्थान हिन्दी
  Shadwell अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ४ जुलै 1826Gregorian
  १५ उल्लेखाः
  ९ एप्रिल् 2014
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities अंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  कहा गया हिन्दी
  RKDartists अंग्रेज़ी
  RKDartists ID अंग्रेज़ी
  शीर्षक हिन्दी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  कहा गया हिन्दी
  SNAC अंग्रेज़ी
  SNAC Ark ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave अंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Find a Grave अंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  The Peerage person ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  International Music Score Library Project अंग्रेज़ी
  IMSLP ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Discogs अंग्रेज़ी
  Discogs artist ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Babelio अंग्रेज़ी
  Babelio author ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  CTHS person ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas JEFFERSON
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  KNAW Past Members अंग्रेज़ी
  KNAW past member ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गया हिन्दी
  Indiana Philosophy Ontology Project अंग्रेज़ी
  InPhO ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  १९ आगस्ट् 2019
  कहा गया हिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädie अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्टोबर् 2017
  Charlottesville अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मौत का कारण हिन्दी
  natural causes अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  uremia अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Jefferson's Cause of Death in Thomas Jefferson Encyclopedia (अंग्रेज़ी)
  १८ मे 1990
  Thomas Jefferson's exact cause of death has never been conclusively determined. (अंग्रेज़ी)
  १९ आगस्ट् 2019
  Monticello Graveyard अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of grave अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson's Grave Site.jpg
  १,५३६ × २,०४८;१.४२ MB
  point in time अंग्रेज़ी
  १ जुलै 2001
  १ उल्लेखः
  पिता हिन्दी
  Peter Jefferson अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain अंग्रेज़ी
  माता हिन्दी
  Jane Randolph Jefferson अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain अंग्रेज़ी
  सहोदर हिन्दी
  Lucy Jefferson Lewis अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Randolph Jefferson अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Martha Jefferson Carr अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred from अंग्रेज़ी
  Martha Jefferson Carr अंग्रेज़ी
  Anne Scott Jefferson अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain अंग्रेज़ी
  जीवन साथी हिन्दी
  Martha Jefferson अंग्रेज़ी
  १ जनवरी 1772Gregorian
  जनवरी 1772Gregorian
  ६ सेप्टेम्बर् 1782Gregorian
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain अंग्रेज़ी
  The Peerage person ID अंग्रेज़ी
  ७ आगस्ट् 2020
  unmarried partner अंग्रेज़ी
  Sally Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतान हिन्दी
  Martha Jefferson Randolph अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Kindred Britain अंग्रेज़ी
  Mary Jefferson Eppes अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Madison Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Harriet Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Eston Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Jane Randolph Jefferson अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  unnamed son Jefferson अंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  Mary Jefferson Eppes अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  Lucy Elizabeth Jefferson अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  Lucy Elizabeth Jefferson अंग्रेज़ी
  जीवन साथी हिन्दी
  बेटी हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संबंधी हिन्दी
  Dabney Carr अंग्रेज़ी
  type of kinship अंग्रेज़ी
  sister's husband अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषा हिन्दी
  ० उल्लेखः
  writing languages अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  व्यवसाय हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  cryptographer अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  वास्तुक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Union List of Artist Names हिन्दी
  ULAN ID अंग्रेज़ी
  २९ आगस्ट् 2018
  १४ मे 2019
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  दार्शनिक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  आविष्कारक हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  राजमर्मज्ञ हिन्दी
  ० उल्लेखः
  वक़ील हिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred from अंग्रेज़ी
  Category:American lawyers अंग्रेज़ी
  २० मे 2019
  १ उल्लेखः
  inferred from अंग्रेज़ी
  Category:American archaeologists अंग्रेज़ी
  १४ जून् 2019
  slave holder अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  पद पर आसीन हिन्दी
  Vice President of the United States अंग्रेज़ी
  ४ मार्च् 1797Gregorian
  ४ मार्च् 1801Gregorian
  पूर्वगामी हिन्दी
  जॉन ऐडम्स हिन्दी
  पूरोगामी हिन्दी
  Aaron Burr अंग्रेज़ी
  series ordinal अंग्रेज़ी
  2
  १ उल्लेखः
  शीर्षक हिन्दी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  ९ मे 2018
  United States Secretary of State अंग्रेज़ी
  २२ मार्च् 1790Gregorian
  ३१ डिसेम्बर् 1793Gregorian
  पूर्वगामी हिन्दी
  जॉन जे हिन्दी
  पूरोगामी हिन्दी
  Edmund Randolph अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  United States Ambassador to France अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Governor of Virginia अंग्रेज़ी
  १ जून् 1779Gregorian
  ३ जून् 1781Gregorian
  पूर्वगामी हिन्दी
  पूरोगामी हिन्दी
  William Fleming अंग्रेज़ी
  series ordinal अंग्रेज़ी
  2
  ० उल्लेखः
  ४ मार्च् 1801Gregorian
  ४ मार्च् 1809Gregorian
  पूर्वगामी हिन्दी
  जॉन ऐडम्स हिन्दी
  पूरोगामी हिन्दी
  series ordinal अंग्रेज़ी
  3
  ० उल्लेखः
  का सदस्य हिन्दी
  American Philosophical Society अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciences अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Warsaw Society of Friends of Learning अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Antiquarian Society अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  owner of अंग्रेज़ी
  James Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Burwell Colbert अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  South Pavilion अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मोंटिसेलो हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Sally Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Eston Hemings अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृसंस्था हिन्दी
  College of William & Mary अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  William Small अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निवास हिन्दी
  मोंटिसेलो हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Hôtel de Langeac अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Democratic-Republican Party अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  candidacy in election अंग्रेज़ी
  1800 United States presidential election अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred from अंग्रेज़ी
  1800 United States presidential election अंग्रेज़ी
  1804 United States presidential election अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  social classification अंग्रेज़ी
  slave holder अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  देववाद हिन्दी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  Thomas Jefferson Signature.svg
  ४८६ × १५४;१२ KB
  ० उल्लेखः
  instrument अंग्रेज़ी
  वायलिन हिन्दी
  १ उल्लेखः
  archives at अंग्रेज़ी
  Louis Round Wilson Library अंग्रेज़ी
  inventory number अंग्रेज़ी
  861
  named as अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson Letters (copies) Inventory (#861) 1784-1824.
  influenced by अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  First inauguration of Thomas Jefferson अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  height अंग्रेज़ी
  प्रतीक हिन्दी
  Coat of Arms of Thomas Jefferson.svg
  ३५० × ३९८;२.०८ MB
  media legend अंग्रेज़ी
  The Arms of Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) अंग्रेज़ी
  section, verse, paragraph, or clause अंग्रेज़ी
  Джефферсон Томас
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopedia अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Dictionary of American Library Biography अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Ninth Edition अंग्रेज़ी
  का विषय हिन्दी
  EB-9 / Thomas Jefferson अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary अंग्रेज़ी
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Thomas Jefferson
  १ उल्लेखः
  Commons Creator page अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  १ उल्लेखः
  आयात किया हिन्दी
  Commons Creator page अंग्रेज़ी
  ११ सेप्टेम्बर् 2017
  Thomas Jefferson
  १ उल्लेखः
  Category:Thomas Jefferson अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project अंग्रेज़ी
  WikiProject Human rights अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BNA authority ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  VcBA ID अंग्रेज़ी
  CANTIC ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Biblioteca Nacional de España ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RISM ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Deutsche Biographie ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea Identifier अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URI अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SELIBR ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities ID अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  abART person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archINFORM person or group ID अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Artcyclopedia artist ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artnet artist ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artsy artist ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Athenaeum person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL ID अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BHL creator ID अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Jefferson, Thomas, 1743-1826
  १ उल्लेखः
  २ जून् 2018
  Biblioteche dei filosofi ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Comic Vine ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CTHS person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DAR ancestor ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Electronic Enlightenment ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia Virginia ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  genealogics.org person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geneastar person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Giant Bomb ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  IMSLP ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KNAW past member ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Larousse ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  LibriVox author ID अंग्रेज़ी
  LiederNet author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LOA ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Museum of Modern Art artist ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NE.se ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  openMLOL author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Oxford Dictionary of National Biography ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder ID अंग्रेज़ी
  number of works अंग्रेज़ी
  १५
  number of works accessible online अंग्रेज़ी
  named as अंग्रेज़ी
  Jefferson, Thomas
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Pontificia Università della Santa Croce ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Songkick artist ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Stanford Encyclopedia of Philosophy ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The First Amendment Encyclopedia ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Peerage person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Storia ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  U.S. National Archives Identifier अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Autoritats UB अंग्रेज़ी
  १ एप्रिल् 2020
  US Congress Bio ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Vatican Library ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  French Vikidia ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Spanish Vikidia ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Yle topic ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Grove Art Online ID अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KBpedia ID अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  KBpedia अंग्रेज़ी
  ९ जुलै 2020
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q11812&oldid=1251884169" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्