थामस् जेफरसन् (Q11812)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपतिहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
थामस् जेफरसन्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  3rd President of the United States of America
  • President Jefferson
  • T. Jefferson

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  Thomasअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Jeffersonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १३ अप्रैल 1743Gregorian
  १० उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas JEFFERSON
  ९ अक्तूबर 2017
  २ अप्रैल 1743Julian
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  Shadwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ४ जुलाई 1826Gregorian
  १२ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Thomas JEFFERSON
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  Charlottesvilleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  bacteremiaअंग्रेज़ी
  has causeअंग्रेज़ी
  kidney infectionअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Jefferson's Cause of Deathअंग्रेज़ी
  What finally killed him? It was undoubtedly a combination of ailments: exhaustion from intense diarrhea, toxemia from a kidney infection, uremia from kidney damage, and finally orthostatic old-age pneumonia. (अंग्रेज़ी)
  uremiaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  Jefferson's Cause of Deathअंग्रेज़ी
  What finally killed him? It was undoubtedly a combination of ailments: exhaustion from intense diarrhea, toxemia from a kidney infection, uremia from kidney damage, and finally orthostatic old-age pneumonia. (अंग्रेज़ी)
  place of burialअंग्रेज़ी
  Monticelloअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson's Grave Site.jpg
  १,५३६ × २,०४८;१.४२ MB
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Peter Jeffersonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  Jane Randolph Jeffersonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Lucy Jefferson Lewisअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Randolph Jeffersonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Martha Jeffersonअंग्रेज़ी
  १ जनवरी 1772Gregorian
  ६ सितम्बर 1782Gregorian
  ० उल्लेखः
  partnerअंग्रेज़ी
  Sally Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Martha Jefferson Randolphअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Mary Jefferson Eppesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Madison Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Harriet Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Eston Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  significant personअंग्रेज़ी
  Dabney Carrअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  १ उल्लेखः
  cryptographerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  वास्तुकहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  दार्शनिकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  आविष्कारकहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  slaveholderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  Vice President of the United Statesअंग्रेज़ी
  ४ मार्च 1797Gregorian
  ४ मार्च 1801Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  जॉन ऐडम्सहिन्दी
  पूरोगामीहिन्दी
  Aaron Burrअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson (अंग्रेज़ी)
  ९ मई 2018
  United States Secretary of Stateअंग्रेज़ी
  २२ मार्च 1790Gregorian
  ३१ दिसम्बर 1793Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  जॉन जेहिन्दी
  पूरोगामीहिन्दी
  Edmund Randolphअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Governor of Virginiaअंग्रेज़ी
  १ जून 1779Gregorian
  ३ जून 1781Gregorian
  पूरोगामीहिन्दी
  William Flemingअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ४ मार्च 1801Gregorian
  ४ मार्च 1809Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  जॉन ऐडम्सहिन्दी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  3
  ० उल्लेखः
  दूतहिन्दी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  American Philosophical Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Warsaw Society of Friends of Learningअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Antiquarian Societyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  First inauguration of Thomas Jeffersonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  College of William & Maryअंग्रेज़ी
  student ofअंग्रेज़ी
  William Smallअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  Monticelloअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hôtel de Langeacअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Democratic-Republican Partyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  देववादहिन्दी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  ThomasJeffersonSignature.png
  १४० × ५४;६ KB
  ० उल्लेखः
  instrumentअंग्रेज़ी
  वायलिनहिन्दी
  १ उल्लेखः
  owner ofअंग्रेज़ी
  James Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Burwell Colbertअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  South Pavilionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Monticelloअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Sally Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Eston Hemingsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  heightअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  १ उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Thomas Jefferson
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  ११ सितम्बर 2017
  Thomas Jefferson
  १ उल्लेखः
  Category:Thomas Jeffersonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Джефферсон Томас
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Dictionary of American Library Biographyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Ninth Editionअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-9 / Thomas Jeffersonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US Congress Bio IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artsy artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KNAW past member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Songkick artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Electronic Enlightenment IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Atheneum person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Artnet artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  १५
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Carnegie Hall agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHL creator IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Jefferson, Thomas, 1743-1826
  १ उल्लेखः
  २ जून 2018
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archINFORM person or group IDअंग्रेज़ी
  Artcyclopedia artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LOA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kindred Britain IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  CERL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopedia Virginia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CTHS person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q11812&oldid=811702686" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः