ડેવિડ વુડાર્ડ (Q1177254)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American writer, conductor and businessmanઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડેવિડ વુડાર્ડ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  David Woodard
  American writer, conductor and businessman

   વિધાનો

   David Woodard (Seattle, 2013).jpg
   ૮૪૬ × ૯૬૦; ૩૦૭ KB
   Woodard (2013) (કતલાન)
   ૦ સંદર્ભ
   David Woodard (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   Davidઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Woodardઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૬ એપ્રિલ 1964
   ૦ સંદર્ભ
   Sonja Vectomovઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   The New Schoolઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   David Woodard
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો