ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഹൊമിനിഡ് ഫോസിൽ പ്രദേശങ്ങൾ (Q1130112)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • മനുഷ്യരാശിയുടെ കളിതൊട്ടിൽ
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഹൊമിനിഡ് ഫോസിൽ പ്രദേശങ്ങൾ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • മനുഷ്യരാശിയുടെ കളിതൊട്ടിൽ
ഇംഗ്ലീഷ്
Cradle of Humankind
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • Fossil Hominid Sites of South Africa

പ്രസ്താവനകൾ

find spotഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Cradle of Human Kind.JPG
3,648 × 2,736; 4.24 എം.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ

25°58'2.032"S, 27°39'44.784"E
1 സ്രോതസ്സ്
heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
official nameഇംഗ്ലീഷ്
Fossil Hominid Sites of South Africa (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Cradle of Humankind
0 സ്രോതസ്സുകൾ
(iii)ഇംഗ്ലീഷ്
(iv)ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
(vi)ഇംഗ്ലീഷ്
has partഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1130112&oldid=901525571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്